رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفت: بخش های خصوصی باید پرچمدار فعالیت های نقشه برداری در کشور باشند تا در کنار نظارت مستمر و پایدار از سوی سازمان بنادر، کیفیت کار نیز افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  رئیس سازمان نقشه برداری کشور در مراسم روز جهانی هیدروگرافی در سازمان بنادر و دریانوردی ، با اشاره به شعار امسال سازمان بین المللی هیدروگرافی تحت عنوان «هیدروگرافی عامل ارتقا دانش دریایی»، اظهار داشت: جامعه جهانی به این باور رسیده است که هیدروگرافی صرفا برای داشتن کشتیرانی و دریانوردی ایمن نیست، بلکه هیدروگرافی امروزه هر نوع رابطه انسان با دریا را تسهیل می کند  و این نشان دهنده گستردگی دامنه و کاربرد علم هیدروگرافی است. در حال حاضر نظارت بر فعالیت های نقشه برداری دریایی از وظایف سازمان نقشه برداری کشور است که تا کنون تنها معطوف به نظارت بر قراردادهای صورت گرفته در این حوزه و بازدیدهای میدانی بوده است و نظارت کمتری در جهت بهبود و ارتقای کیفیت هیدروگرافی صورت گرفته است.

مسعود شفیعی خاطرنشان کرد: در همین راستا سازمان نقشه برداری کشور مدتی است که بر روی موضوع نظارت بهینه متمرکز شده تا علاوه بر نظارت بر روی قراردادهای صورت گرفته بین کارفرما و کارگزار در این حوزه شاهد افزایش مرحله به مرحله سطح کیفی نقشه برداری  باشیم.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور با اشاره به اینکه نظارت جامع باید به یک فرهنگ ملی تبدیل شود، ادامه داد: بخش های خصوصی باید پرچمدار فعالیت های نقشه برداری در کشور باشند تا در کنار نظارت مستمر و پایدار از سوی سازمان بنادر، کیفیت کار نیز افزایش پیدا کرده و رویه های متناقض به حداقل برسد و با یک استاندارد ملی و مشخص عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی انجام شود.ایران جزء کشورهای مرجع تاثیر گذار در جامعه بین المللی در زمینه هیدروگرافی است.

شفیعی اذعان داشت: هیدروگرافی علاوه بر تامین نیازهای داخلی در زمینه نقشه برداری دریایی می تواند به عنوان عاملی کلیدی در فرهنگ سازی نقشه برداری دریایی در منطقه باشد.