مدیرکل حفاظت و ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: لزوم بازنگری نحوه نظارت بر فعالیت‌های نقشه‌برداری و هیدروگرافی کشور، مدیریت جامع اطلاعات مکان محور دریایی، ارائه گزارش عملکرد و اقدامات کمیته ملی هیدروگرافی، مدیریت جامع اطلاعات مکان‌محور دریایی و کنترل لایروبی از طریق عملیات هیدروگرافی از محورهای مورد تاکید است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرکل حفاظت و ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم روز جهانی هیدروگرافی با بیان اینکه کشتی‌هایی که در آب‌های ایران تردد دارند از نقشه‌های تهیه شده ایران استفاده می‌کنند، گفت:‌ برنامه سازمان بنادر تکمیل نقشه‌های دریایی است و امسال نقشه دریایی بنادر نوشهر و فریدونکنار منتشر شده است. همچنین نقشه دریایی بندر امیرآباد به زودی منتشر می‌شود.

علیرضا خسته با نگاهی به چگونگی استفاده از نقشه ها برای کشتی های کوچک، گفت: برای کشتی‌های کوچک امکان استفاده از نقشه‌های کاغذی هم در کنار نقشه‌های دیجیتال فراهم شده است.

وی ادامه داد: لزوم بازنگری نحوه نظارت بر فعالیت‌های نقشه‌برداری و هیدروگرافی کشور، مدیریت جامع اطلاعات مکان محور دریایی، ارائه گزارش عملکرد و اقدامات کمیته ملی هیدروگرافی، مدیریت جامع اطلاعات مکان‌محور دریایی و کنترل لایروبی از طریق عملیات هیدروگرافی از موضوعاتی است که امروز در مراسم جهانی هیدروگرافی مطرح می‌شود.