وزیر دفاع گفت: بنابر تدبیر فرماندهی کل قوا همه نیروهای مسلح برای تامین مسکن تلاش می کنند که بنیاد تعاون نیروی های مسلح وظیفه اصلی را در این بخش ایفا می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تفاهمنامه ساخت 100 هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح امضاء شد.

وزیر دفاع در این مراسم با بیان اینکه مسکن یک دغدغه مهم برای اقشار جامعه است، گفت: بنابر تدبیر فرماندهی کل قوا همه نیروهای مسلح برای تامین مسکن تلاش می کنند که بنیاد تعاون نیروی های مسلح وظیفه اصلی را در این بخش ایفا می کنند.

امیر امیرحاتمی با بیان اینکه در این تفاهمنامه از ظرفیت همه نیروهای مسلح استفاده می شود، افزود: در این بخش ظرفیت های بالایی در انتقال پادگان ها، ساخت و ساز و... داریم.

او با تاکید بر اینکه اجرای تفاهمنامه در امر تولید مسکن به موضوع رونق و اشتغال کمک خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم در دو سال باقی مانده از عمر دولت در این زمینه کمک های لازم را انجام دهیم.

وزیر دفاع در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره زمانبندی اجرای پروژه گفت: در حال حاضر ساخت مسکن توسط نیروهای مسلح برنامه جاری است که این 100 هزار واحد مسکونی به این پروژه ها اضافه خواهد شد و برنامه ما این است که در سه سال پروژه پایان یابد و در دو سال باقی مانده دولت بیشتر آن اجرا شود.