معاون حمل و نقل وزیر راه گفت: به زودی شبکه ترانزیتی از طریق اتصال مراکز لجستیک ایران و روسیه به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در اختتامیه دهمین گروه کاری مشترک همکاری های حمل و نقل ایران و روسیه که ۲۷ خرداد برگزار شد گفت: روز گذشته و امروز صبح توافق های موثر و قابل توجهی حاصل شده و دریچه های جدیدی را به سوی همکاری های مشترک حمل و نقل دو کشور در سال پیش رو گشوده شده است. در حوزه حمل و نقل ترکیبی و کریدور شمال-جنوب توافق شده تا اتحادهای بین المللی جدیدی به صورت دو جانبه و چند جانبه با محوریت ایران و روسیه تشکیل شود و این اتحادهای جدید زمینه تجاری سازی تمام مسیرهای کریدور شمال_جنوب از جمله شرق دریای خزر، غرب دریای خزر و … را فراهم آورد.

شهرام آدم نژاد با بیان اینکه تاسیس شرکت های مشترک در قالب همکاری های حمل و نقلی بین دو کشور صورت خواهد گرفت، افزود: برگزاری کمیته پیگیری مصوبات هفتمین شورای هماهنگی کریدور در مسکو طی ماه های آینده همزمان با برگزاری نشست های دو جانبه و چند جانبه منطقه ای برای شکل گیری اتحادهای جدید، اولین قدم برای حرکت به سمت جلو است و به منظور تحقق این اهداف، تعامل نزدیک و دائمی کریدور شمال جنوب در تهران و همکاران در وزارت حمل و نقل روسیه بسیار کلیدی و حائز اهمیت است.

او با بیان اینکه پس از ایجاد هماهنگی نزیک می توان امیدوار بود که علاوه بر تجاری شدن کلیه مسیر های کریدور، کانال های ترانزیتی جدیدی برای دسترسی روسیه به همسایگان شرقی و غربی ایران فراهم آید، تصریح کرد: این شبکه ترانزیتی از طریق اتصال مراکز لجستیک ایران و روسیه به بهره برداری خواهد رسید.در حوزه همکاری های دریایی و بندری راه اندازی خطوط کشتیرانی منظم میان بنادر ایران و روسیه در دریای خزر با هدف جابجایی کالای کانتینری، فله، واگن و مسافر اقدام مهمی است که تا سال آینده لازم است محقق شود. همچنین امیدوارم که ظرف ماه های آینده زمینه امضای یادداشت تفاهم شناسایی گواهینامه های دریانوردان فراهم شود.