غلامحسین شافعی برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج،  غلامحسین شافعی بر اساس نتایج انتخابات امروز هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجدد به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.

از ۴۴۸ رأی اخذ شده ۶ رأی باطل است و یونس ژائله با ۱۴۰ رأی و شافعی با ۳۰۲ رأی بر کرسی اتاق بازرگانی ماند.