اپراتورها همسو با ذائقه کاربران اینترنت، خوراک های ارتباطی را تهیه می کنند و در اختیار مشترکان می گذارند که نشان از پویایی و هوشمندی بازار آنها دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رقابت بر سر ارائه خدمات جذاب اینترنتی به مجالی برای رقابت در ساختارهای ارائه بسترهای لازم در این بخش نیز شده است.
اپراتورهای ثابت و سیار بسته به رسالت و نوع هدفگذاری که برای خود دارند، پیشنهادات مختلفی را برای کاربران اینترنت ارائه می دهند که فرضا اپراتور اول موبایل با توجه به گسترده ترین پوشش ارتباطی کشور و در اختیار داشتن بیشترین مشترکان اینترنت کشور ، انواع بسته های ارتباطی را با رویکردهای مختلف در حجم و قیمت تعریف کرده است.
این اپراتور که با ایجاد تنوع در بسته های دیتا، توانسته رضایت بسیاری از مشتریان را جلب کند و علاوه بر بسته های مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت، بسته های ویژه ای با تخفیف بالا برای ساعات خاصی از روز با عنوان "صبحانت" و "شبانت" ارائه کرده که به سادگی قابل دسترسی است.
شرح بسته های دیتای همراه اول که از 900 تومان تا 160 هزار تومان ارائه می شود، به شرح زیر است:
یک روزه اعتباری ۶۰MB ۱,۶۰۰ تومان #۲۱۵۱۱۰۰
اعتباری ۱۵۰MB۲,۷۰۰ تومان #۲۱۱۱۰۰
یک روزه دائمی/ اعتباری ۲۵۰MB۳,۶۰۰ تومان #۲۱۵۲۱۰۰
یک روزه دائمی/ اعتباری ۵۰۰MB۴,۹۰۰ تومان #۲۱۲۱۰۰
یک روزه دائمی/ اعتباری ۷۵۰MB۵,۹۰۰ تومان #۲۱۵۳۱۰۰
یک روزه دائمی/ اعتباری ۱GB ۶,۴۰۰ تومان #۲۱۳۱۰۰
یک روزه دائمی/ اعتباری ۲GB ۸,۴۰۰ تومان #۲۱۴۱۰۰
یک روزه دائمی/ اعتباری ۳GB ۹,۹۰۰ تومان #۲۱۵۴۱۰۰
هفت روزه دائمی/ اعتباری ۲۰۰MB۴,۴۰۰ تومان #۲۲۱۱۰۰
هفت روزه دائمی/ اعتباری۳۰۰MB۵,۵۰۰ تومان #۲۲۵۱۱۰۰
هفت روزه دائمی/ اعتباری۵۰۰MB۷,۰۰۰ تومان #۲۲۲۱۰۰
هفت روزه دائمی/ اعتباری۷۵۰MB۸,۳۰۰ تومان #۲۲۵۲۱۰۰
هفت روزه دائمی/ اعتباری۱,۵GB ۱۰,۹۰۰ تومان #۲۲۳۱۰۰
هفت روزه دائمی/ اعتباری۲,۵GB ۱۳,۰۰۰ تومان #۲۲۴۱۰۰
هفت روزه دائمی/ اعتباری۳GB ۱۴,۰۰۰ تومان #۲۲۵۳۱۰۰
هفت روزه دائمی/ اعتباری۴GB ۱۶,۰۰۰ تومان #۲۲۵۴۱۰۰
هفت روزه دائمی/ اعتباری۶GB ۱۹,۵۰۰ تومان #۲۲۵۵۱۰۰
سی روزه دائمی/ اعتباری ۵۰۰MB۷,۹۰۰ تومان #۲۳۶۱۱۰۰
سی روزه دائمی/ اعتباری ۱GB۱۰,۴۰۰ تومان#۲۳۱۱۰۰
سی روزه دائمی/ اعتباری ۲GB۱۳,۹۰۰ تومان #۲۳۲* ۱۰۰*
سی روزه دائمی/ اعتباری ۴GB۱۸,۴۰۰ تومان #۲۳۳۱۰۰
سی روزه دائمی/ اعتباری ۵GB ۲۰,۴۰۰ تومان #۲۳۶۳۱۰۰
سی روزه دائمی/ اعتباری ۷GB ۲۴,۴۰۰ تومان #۲۳۴۱۰۰
سی روزه دائمی/ اعتباری ۱۰GB ۲۹,۴۰۰ تومان #۲۳۵۱۰۰
سی روزه دائمی/ اعتباری ۱۵GB ۳۶,۹۰۰ تومان #۲۳۶۴* ۱۰۰*

بسته های آلفا+ بلند مدت

سه ماهه دائمی/ اعتباری ۸GB ۳۲,۰۰۰ تومان #۲۴۱۱۰۰
سه ماهه دائمی/ اعتباری ۱۰GB ۳۵,۰۰۰ تومان #۲۴۲۱۰۰
سه ماهه دائمی/ اعتباری ۱۶GB ۴۴,۰۰۰ تومان #۲۴۳۱۰۰
سه ماهه دائمی/ اعتباری ۲۵GB ۶۴,۰۰۰ تومان #۲۴۴۱۰۰
سه ماهه دائمی/ اعتباری ۳۵GB ۷۹,۰۰۰ تومان ۲۴۵#۱۰۰
شش ماهه دائمی/ اعتباری۲۰GB ۵۹,۰۰۰ تومان #۲۵۱۱۰۰
شش ماهه دائمی/ اعتباری۳۵GB ۹۹,۰۰۰ تومان #۲۵۲۱۰۰
شش ماهه دائمی/ اعتباری۵۰GB ۱۱۹,۰۰۰ تومان #۲۵۳۱۰۰
یکساله دائمی/ اعتباری ۳۰GB ۸۹,۰۰۰ تومان #۲۶۱۱۰۰
یکساله دائمی/ اعتباری ۴۵GB ۱۱۲,۰۰۰ تومان #۲۶۲۱۰۰
یکساله دائمی/ اعتباری ۷۰GB ۱۵۹,۰۰۰ تومان #۲۶۳۱۰۰
باید توجه داشت که بسته های آلفا+ ماهانه و بلندمدت دارای رزرو خودکار بوده و هزینه خرید بسته های بلندمدت نیز همانند سایر بسته های آلفا+، برای مشترکین دائمی بر روی قبض می‌آید و برای مشترکین اعتباری از شارژ کسر می شود.

بسته‌های اینترنت صبحانت

هفت روزه دائمی/ اعتباری  ۳GB ۶ صبح تا ۱۲ ظهر۴,۰۰۰ تومان#۲۷۲۱۱۰۰
دائمی/ اعتباری ۵GB  ۶ صبح تا ۱۲ ظهر  ۵,۰۰۰ تومان #۲۷۲۲* ۱۰۰*
سی روزه دائمی/ اعتباری ۸GB ۶ صبح تا ۱۲ ظهر  ۸,۰۰۰ تومان #۲۷۲۳۱۰۰
دائمی/ اعتباری ۱۲GB ۶ صبح تا ۱۲ ظهر  ۱۰,۰۰۰ تومان #۲۷۲۴۱۰۰

بسته‌های شبانت

یک روزه دائمی/ اعتباری ۱GB ۲ تا ۷ صبح ۹۰۰ تومان #۲۷۱۱ ۱۰۰
هفت روزه دائمی/ اعتباری ۶GB ۲ تا ۷ صبح ۲,۹۰۰ تومان  #۲۷۱۲۱۰۰
سی روزه دائمی/ اعتباری ۱۲GB ۲ تا ۷ صبح ۵,۹۰۰ تومان # ۲۷۱۳۱۰۰
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، این روزها بسیاری از کارکنان بخش های بازرگانی و یا حتی شرکت های تبلیغاتی بخشی از فعالیت و انتقال داده های اطلاعاتی را از طریق اینترنت انجام می دهند، به همین دلیل همراه اول از این فضا استفاده کرده و بسته های اینترنتی با حجم بالا برای کوتاه‌مدت و بلندمدت تعریف کرده است تا افراد با ظرفیت شغلی خود یکی از این بسته های را خریداری کنند و یا اینکه بسته های میان‌مدت و بلندمدت با حجم اینترنت متوسط را برای دانشجویان و سایر کارکنان تعریف کرده است، همچنین برای افرادی که در زمینه سینمایی، ویدئویی و ... فعالیت می کنند و قاعدتاً اطلاعاتی که روزانه آپلود می کنند یا حتی حجم دانلود بسیار بالا است، می توانند از بسته های صبحانت و شبانت استفاده کنند که علاوه بر سرعت و حجم بالا، هزینه کمتری را به مشترک تحمیل می کند.