در حال حاضر همراه اول برای جذب بیشتر مشترکان بسته های ترکیبی دلخواه را در قالب پکیجی از خدمات مکالمه، دیتا و پیامک ارائه می دهد که علاوه بر مقرون به صرفه بودن، برطرف کردن نیاز مشترکان در استفاده از خدمات پر مصرف این اپراتور را نیز به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر همراه اول برای جذب بیشتر مشترکان بسته های ترکیبی دلخواه را در قالب پکیجی از خدمات مکالمه، دیتا و پیامک ارائه می دهد که مشترکین می توانند با توجه به نیاز و ذائقه مصرفی خود، چینش بسته را انجام دهند  که ترکیبی از خدمات مکالمه، دیتا و پیامک باشد.

این بسته ها که اعتباری یک ماهه دارند متناسب با انتخاب کاربر تعیین می شوند و تنها محدود به مشترکین دائمی نیست و دارندگان سیم کارت های اعتباری نیز می توانند با استفاده از اپلیکیشن همراه من ، خدمات این بسته را خرید کنند و در ادامه از همان اپلیکیشن برای آگاهی از میزان مصرف خود استفاده کنند.

اهمیت استفاده از بسته های ترکیبی دلخواه اینجاست که با توجه به تغییرات به وجود آمده در ارتباطات، مشترکان عملا می توانند با کمی هزینه‌کرد بیشتر نسبت به قیمت بسته های اینترنت، پیشنهادات یکپارچه ای را بر روی انواع ارتباطات پایه دریافت کنند.

 

 به عبارت دیگر افزایش استفاده از اینترنت  در فعالیت های شخصی و کاری باعث شده بسیاری از مشترکان نسبت به انتخاب بسته های دیتا، تمایل بیشتری نشان دهند، حال از آنجایی که بسته ترکیبی زمینه بهره مندی از تخفیف در مکالمه و پیامک را هم ایجاد می کند با استقبال خوبی از سوی مشترکان مواجه شده است.

یکی دیگر از قابلیت های بسته های ترکیبی دلخواه، فعال‌سازی آن با سایر بسته ها است که در این حالت بسته ای که زودتر اعتبار آن به پایان می رسد در اولویت انتخاب خواهد بود، همچنین در حالتی که هر یک از خدمات بسته دلخواه ترکیبی به پایان برسد و سایر خدمات هنوز اعتبار داشته باشد تا پایان اعتبار بسته خدمتی که پیش تر اعتبار آن اتمام یافته با تعرفه آزاد محاسبه می شود؛ برای نمونه اگر در بسته دلخواه ترکیبی اعتبار مکالمه دیتا پایان یابد و هنوز شارژ کافی برای مکالمه و پیامک باقی باشد تا زمانی که اعتبار دو خدمت باقی مانده پایان نیابد تعرفه دیتا به صورت آزاد محاسبه می شود.

البته باید توجه داشت در شرایطی که اعتبار دیتا در بسته دلخواه ترکیبی پایان یافته و سایر خدمات آن هنوز اعتبار دارند نمی توان بسته ای مجزا برای دیتا فعال کرد، از این رو باید متناسب با نیاز مشترک هر یک از قابلیت ها انتخاب شوند تا در پایان ماه ناهماهنگی بین اعتبار خدمات به وجود نیاید. البته با توجه به اینکه بیشترین ارتباطات امروزی با اینترنت انجام می شود میزان استفاده از مکالمه و پیامک کاهش یافته است، از این رو اگر میزان این دو خدمت کمتر انتخاب شود و حتی در یک ماه استثنا بیشتر از مکالمه و پیامک استفاده شود و قبل از دیتا پایان یابند به دلیل اینکه کمتر استفاده می شود تعرفه آزاد آن نیز هزینه زیادی به مشترکان تحمیل نخواهد کرد.