یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر دولت باید بستر تقویت تولید را ایجاد کند و این موضوع تا حدودی وابسته با افزایش سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه و کاهش هزینه های حمل و نقلی است که بخشی از این قابلیت ها به طور ذاتی در مناطق آزاد وجود دارد.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی تقاضا را در تمام بازارها کاهش داده است، گفت: در شرایط کنونی که تحریم ها و تورم باعث گرانی قیمت محصولات شده و در نهایت تقاضا برای محصولات در بازار کاهش داده است مناطق آزاد می توانند مسیری برای کاهش قیمت تمام شده و استفاده از ظرفیت تقاضای بازار کشورهای همسایه باشد. به عبارت دیگر معافیت های مالیاتی و تعرفه‌ای در مناطق آزاد باعث می شود قیمت تامین مواد اولیه برای تولید پایین تر باشد.

مهدی پور قاضی با بیان اینکه تقویت اقتصاد مولد تنها راه کاهش تاثیر تحریم ها بر کشور است، افزود: در حال حاضر دولت باید بستر تقویت تولید را ایجاد کند و این موضوع تا حدودی وابسته با افزایش سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه و کاهش هزینه های حمل و نقلی است که بخشی از این قابلیت ها به طور ذاتی در مناطق آزاد وجود دارد، اما مسئله ای که وجود دارد این است که در سال های گذشته توجه چندانی به قابلیت های این مناطق نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه مناطق آزاد در مسیرهای قرار دارند که راحت تر می توانند به بازارهای هم جوار ایران وارد شوند، تصریح کرد: به طور قطع ظرفیت های تجارت آزاد در مناطق آزاد کمک می‌کند تا سرمایه های کشورهای همسایه وارد مناطق آزاد شوند، هرچند در حال حاضر محدودیت های تحریمی  مانع از ورود سرمایه‌گذاران جدید به تمام کشور شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در شرایط تحریم علاوه بر اینکه صادرات کالا به بازارهای بین‌المللی تحت تأثیر قرار گرفته است، بالا رفتن قیمت تولید نیز ورود به بازارهای خارجی را تحت تأثیر قرار داده است، از این رو کارشناسان معتقدند استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد می تواند رقابت پذیری تولید در مناطق آزاد را بالا ببرد.