ساختمان وزارت نیرو به دلیل عمل نکردن کلید اضطراری برق در خاموشی به سر برد.

به گزارش خبرگزاری موج، برق منطقه محدوده برق بیهقی ساعتی پیش بنا به دلایلی دچار خاموشی شد. ساختمان وزارت نیرو و ساختمان‌های مهم که باید در این گونه موارد از برق اضطراری استفاده کنند، به دلیل عمل نکردن کلید اضطراری برق، در خاموشی به سر برد.