دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: میزان جذب سرمایه گذاری داخلی مناطق آزاد در سال 96 حدود 4 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه داخلی بوده که در سال 97 به 6 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رییس جمهوری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در سال 97 یک میلیارد و صد میلیون دلار صادرات به خارج از کشور انجام شده است، گفت: حدود یکی میلیارد و دویست میلیون دلار محصول از مناطق آزاد کشور به داخل سرزمین اصلی صادر شده است.

مرتضی بانک با بیان اینکه سال 97 در مناطق ویژه نیز صادرات خوبی به خارج از کشور داشته ایم، افزود: مجموعه واردات کالا به مناطق آزاد کشور در مجموع کمتر از 8 میلیارد دلار بوده است.

او با بیان اینکه در راستای نام‌گذاری امسال به رونق تولید فعال‌سازی صندوق ضمانت در مناطق آزاد را در دستور کار داریم، تصریح کرد: ایجاد سیستم یکپارچه خدمت صنعت از مهم‌ترین برنامه های است که مناطق آزاد برای سال 98 در نظر گرفته است که می تواند در بخش های مختلف جذب سرمایه مؤثر است، برای نمونه سرمایه‌گذاران می توانند در سامانه یکپارچه به اطلاعات مختلفی از مجوزها تا جانمایی زمین دست پیدا کنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه در سال 97 حدود 6 هزار و 800 میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد داشته ایم، گفت: این میزان سرمایه گذاری نسبت به سال 96 پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است، چراکه در سال 96 میزان جذب سرمایه گذاری داخلی مناطق آزاد حدود 4 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه داخلی بوده که در سال 97 به 6 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است. در 6 سال گذشته بیش از 30 هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد بخش خصوصی سرمایه گذاری داشته اند که 99 هزار میلیارد تومان هم مجوز صادر شده که در حال اجرا است و حدود 1600 واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی در این مناطق فعال هستند و 305 هزار نفر در مناطق آزاد و 205 هزار نفر در مناطق ویژه مشغول فعالیت هستند و این منهای قراردادهای فصلی است.

بانک با تأکید بر اینکه در سال 97 میزان جذب سرمایه گذاری خارجی 350 میلیون دلار بوده است، گفت: پیش‌بینی ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر از این مقدار بود که تحت تأثیر تحریم ها کاهش یافته است.