معاون فناوری و صادرات دبیرخانه سازمان مناطق آزاد گفت: در حال حاضر 2 تا 3 هزار متر زیربنا برای استقرار شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد در نظر گرفته شده و شرکت های شتاب دهنده می توانند برای اداری مراکز رشد این مناطق مشارکت کنند.

معاون فناوری و صادرات دبیرخانه سازمان مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه هر یک از مناطق آزاد  توافقنامه های به صورت جداگانه با وزارت علوم برای ایجاد مراکز رشد داشته اند، گفت: در حال حاضر نوآوری در دنیا و ایران تغییر کرده است، مراکز رشد در ابتدا به دنبال ایجاد مراکز فیزیکی برای شرکت های دانش بنیان و نوآوری بوده اند و مراکز نوآوری به دنبال توسعه زنجیره ای نوآوری در کشور بوده اند، از این رو زیرساخت های آن فراتر از ساختمان است.

 اکبر افتخاری با بیان اینکه در یکسال گذشته مدل واحدی در مناطق آزاد برای توسعه فناوری در کشور دنبال شده است، افزود: این اقدامات که مورد تأیید معاونت فناوری رییس جمهوری است چند مرحله را دنبال می کند که از مرحله آزمون ایده تا ارزیابی، تولید محصول و تجاری سازی آن است.

او با بیان اینکه مراکز نوآوری در مناطق آزاد ایجاد شده است، افزود: این مراکز در مناطق آزاد به صورت مشارکتی با بخش خصوصی اداره می شوند، به این معنا که یک فراخوان منتشر می شود و پس از آن شرکت های شتاب دهنده ای که تمایل دارند در آن منطقه فعالیت کنند با همکاری معاونت رییس‌جمهور یک شتاب دهند برای اداره‌ای آن مرکز منطقه آزاد انتخاب می شود و آن شتاب دهند باید براساس مدل زنجیره ای نوآوری کمک کند تا زمینه جذب شرکت ما نوآور و خلاق فراهم شود.

افتخاری با تأکید بر اینکه شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد مورد حمایت خواهند بود، تصریح کرد: طبق توافقنامه های که با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت فناوری رییس جمهوری انجام شده است شرکت های دانش بنیان می توانند از تسهیلات صندوق استفاده کنند و از فضای فیزیکی به صورت رایگان استفاده کنند.

معاون فناوری و صادرات دبیرخانه سازمان مناطق آزاد با تأکید بر اینکه در حال حاضر 2 تا 3 هزار متر زیربنا برای استقرار شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در حال حاضر برنامه این است که شرکت دانش بنیان پس از استقرار با قراردادی سه جانبه فعالیت خود را آغاز کند و اگر با مشکلی مواجه شود شرکت شتاب دهنده برای رفع مشکلات ورود کند.

او با تأکید بر اینکه امروز بسیاری از شرکت های دانش بنیان می تواند در مناطق آزاد خدمات ارائه دهنده گفت: در حال حاضر منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی منطقه آزاد کیش و ماکو از شرکت‌های دانش بنیان برای دریافت خدمات حمل و نقلی و ایرلاینی استفاده می کنند و همین مسئله باعث شده برخی شرکت های دانش بنیان از سرزمین اصلی به مناطق آزاد مهاجرات کنند.