معاون فناوری و صادرات دبیرخانه سازمان مناطق آزاد گفت: حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت های مناطق آزاد در دستور کار است، از این رو علاوه بر توسعه چند پروژه ای فرودگاهی، حمل و نقل جاده ای 4 پروژه ای ریلی در دستور کار قرار دارد.

معاون فناوری و صادرات دبیرخانه سازمان مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه به موضوع حمل و نقل به یک موضوع زیرساخت فکر می کنیم، گفت: در حال حاضر هر چهار نوع حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی به عنوان زیرساخت مناطق آزاد در نظر گرفته شده، از این رو در منطقه چابهار توسعه حمل و نقل زمینی و هوایی، در کیش توسعه حمل و نقل هوایی مد نظر است.

اکبر افتخاری با بیان اینکه در بخش حمل و نقل ریلی پروژه های مختلفی در دستور کار قرار دارد، افزود: در زمینه حوزه حمل و نقل ریلی اقدامات خوبی انجام شده است که شامل پروژه ای انزلی به رشت، اتصال ریل ماکو به چشم ثریا و ادامه آن تا منطقه آزاد ارس است و در نهایت اتصال ریل از اروند به بصره در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر اتصال ایران به پروژه ای جاده ای ابریشم چین  از مهمترین اقداماتی است که در دستور کار مسئولان ایرانی قرارگرفته، این پروژه در مناطق آزاد چابهار، ماکو و منطقه آزاد انزلی اتصال ریلی با کمربند ریلی چین به اروپا اتصال پیدا می کند و همین مسئله اهمیت ویژه ای به تسریع در اجرای پروژه ای های حمل و نقلی کشور داده است. از این رو چهار پروژه ریلی در مناطق آزاد دنبال می شود که علاوه بر اینکه می تواند حمل و نقل ایران بین مناطق آزاد را تسریع کند زمینه اتصال کمربند ریلی کشور را به کشورهای ترکیه، عراق و کشورهای اروپایی و حوزه ای جی آی اس فراهم می کند.