مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل گفت: منطقه یک آزادراه تهران ــ شمال در حال حاضر 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق برنامه از پیش تعیین‌شده زمان افتتاح پروژه در تابستان است.

به گزارش خبرگزاری موج، خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آزادراه تهران ــ شمال، گفت: منطقه یک آزادراه در حال حاضر 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. طبق برنامه از پیش تعیین‌شده زمان افتتاح پروژه در تابستان است.

وی افزود: اکثر بخش‌های منطقه یک به اتمام رسیده است و فقط اجرای طرح منظر راه و قالب‌بندی و ورودی و خروجی برای ارتقای ایمنی که بعداً به پروژه اضافه شد باقی مانده است.

خادمی گفت: کارهای فیزیکی و سازه‌ای از پیشرفت 99درصدی برخوردار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: طی 4 سال گذشته اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که در مقایسه با پیشرفت پروژه طی 19 سال قبل از آن قابل مقایسه نیست.

خادمی همچنین عنوان کرد که پروژه مذکور در زمان برخورداری از پیشرفت فیزیکی 97.5 درصد نیز قابلیت افتتاح و بهره‌برداری را دارد.