مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: یک هزار و ۵۲۵ واگن باری با حمایت وزارت نفت در یک سال اخیر، به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن دلاویز مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اظهار کرد: در یک سال اخیر، یکهزار و ۵۲۵ واگن باری با حمایت وزارت نفت به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور پیوست که این تعداد تا پایان امسال به ۴ هزار و ۱۰۰ واگن باری افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه وزارت نفت در قالب ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ضمن حمایت از صنعت ریلی، در چارچوب امضای قراردادهای راه آهن با عامل صرفه‌جویی نیز گام‌های بلندی برداشته است، ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ریلی افزون بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، در حفظ محیط زیست و تامین رفاه مردم هم موثر است و به همین دلیل، وزارت نفت توجهی ویژه به این موضوع دارد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه بهره‌مندی از ذخایر عظیم هیدروکربوری، مجوزی برای مصرف بی‌رویه انرژی در کشور نیست، تصریح کرد: بر اساس ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۵ در حوزه خانگی، حدود ۳۹۰ میلیون معادل بشکه نفت خام و در بخش حمل و نقل حدود ۳۲۰ میلیون معادل بشکه نفت خام انرژی مصرف شده که نشان‌دهنده هدر رفت ظرفیتی عظیم است.