سورنا ستاری گفت: ایران در تولید فناوری در سال های اخیر 55 رتبه ارتقا داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون فناوری رییس جمهوری در افتتاحیه نمایشگاه اینوتکس گفت: در پنج سال اخیر هماهنگی ها باعث ایجاد اکوسیستم های استارت اپی شده است.

سورنا ستاری گفت: در حال حاضر جامعه باید از خلاقیت جوانان برای چرخاندن اقتصاد شود، امروز با پول نمی شود صاحب تکنولوژی شد و کشورهای که دارای توانمندی استارت اپی است این را متوجه می شوند و البته پول به عنوان یک ابزار برای رسیدن هدف است.

او با تاکید بر اینکه رتبه تولید فناوری ایران در چند سال گذشته 55 رتبه بهبود داشته است، گفت: در یک سال اخیر 70 شرکت دانش بنیان تشکیل شده است.

ستاری با تاکید بر اینکه باید به جامعه سنتی نقش فناوری را قبولاند، گفت:در حال حاضر بازار بین المللی و حمایت معاونت فناوری دو عامل برای حرکت شرکت های دانش بنیان در این مسیر است.

بهمن حسین زاده رییس هیات مدیره نمایشگاه های بین المللی ایران در مراسم افتتاحیه با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم 8 هزار بازدید داشته باشد: گفت قرار است در نمایشگاه اینوتکس بیش از 400 جلسه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نسل جدید نمایشگاه اینوتکس در سال 2018 آغاز شده که علاوه بر نمایشگاه بخش جانبه زیادی برای توسعه تجارت ایجاد کرده است، در واقع امسال با شعار اکوسیستم نوآوری آغاز به کار کرده که در سه محور سرمایه گذاری، ارتباط بین کسب و کارها و تعامل و شبکه سازی فعال است.