محسن صالحی نیا گفت: توسعه صادرات 43 هزار واحد صنایع کوچک از طریق ایجاد خوشه های صنعتی و رتبه بندی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون صنایع کوچک با اشاره به اینکه 43 هزار واحد صنایع کوچک در کشور وجود دارد، گفت: برخی از این واحدهای تولیدی می توانند در زمینه تامین شرکت های  صنعتی عمل کنند.

صالحی نیا با بیان اینکه شرکت های صنایع کوچک می توانند در قالب خوشه های صنعتی در صادرات فعالتر شوند، افزود: مسیر تقویت تکنولوژی با ایجاد زیرساخت ها و همکاری در قالب مدیریت صادرات و برگزاری نمایشگاه های تخصصی از دیگر برنامه های است که به توسعه صادرات از طریق صنایع کوچک کمک می کند.

او با تاکید بر اینکه عارضه یابی و استفاده از بانک های اطلاعاتی از دیگر اقداماتی است که سازمان صنایع کوچک در دستور کار دارد، تصریح کرد: رتبه بندی شرکت ها برای تقویت صادرات و کمک به حضور شرکت های دانش بنیان از دیگر برنامه های است که در دستور سازمان قرار دارد.

صالحی نیا با بیان اینکه ساختارسازی باید با کمک توان بخش خصوصی باشد، گفت: تفاهمنامه با سازمان توسعه تجارت می تواند در مسیر  تقویت صادرات صنایع کوچک موثر باشد.