دبیر کل اتاق ایران و ترکیه گفت: در حال حاضر باید مجتمع های صادراتی در مناطق آزاد تشکیل شوند و برای هر یک از محصولات مجتمع ها بازارشناسی لازم را انجام و اطلاعات را در اختیار تمام شرکت های فعال در صادرات آن محصول قرار دهند.

دبیر کل اتاق ایران و ترکیه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تأکید بر اینکه در مناطق آزاد شمال غرب می توان سرمایه‌گذارانی برای بخش کشاورزی و پوشاک به صورت مشترک بین دو کشور به وجود آید، تصریح کرد: در شرایط کنونی باید با بازارسنجی و بازارشناسی نیازهای کشور همسایه را معین و زمینه سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایجاد کرد.

سید جلال ابراهیمی با تأکید بر اینکه مناطق آزاد باید کارشناسان در حوزه بازار باید فعالیت گسترده تری داشته باشند، تصریح کرد: مناطق آزاد تنها برای کشورهای همسایه نیست و باید اروپا را به عنوان اولویت اول خود تعیین کنند، چراکه برخی از این مناطق آزاد از فرودگاه برخوردار هستند و ظرفیت های زیرساختی زیادی برای جذب سرمایه گذار دارند، از این رو باید از این قابلیت به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد، اما در شرایط کنونی نیازمند دپمارتمان بازارشناسی در مناطق آزاد هستند.

دبیر اتاق ایران و ترکیه با اشاره به اینکه حضور سرمایه گذاران و ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نمایشگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: تنها ا به یک بروشور اکتفا کردن نمی توان ظرفیت های مناطق آزاد را به کشورهای مقابل نشان دهد و باید از ابزارهای مختلف استفاده کرد، در حال حاضر چرا باید ترکیه بخش عمده ای از نیاز خود را از چین تأمین می کند، در حالی که ایران می تواند بخشی از نیاز این کشور را تأمین کند.

ابراهیمی با بیان اینکه یک تجار به تنهایی نمی تواند بازارشناسی خوبی داشته باشد، تصریح کرد: باید مجتمع های صادراتی در مناطق آزاد تشکیل شوند و برای هر یک از محصولات مجتمع ها بازارشناسی لازم را انجام و اطلاعات را در اختیار تمام شرکت های فعال در صادرات آن محصول قرار دهند.