عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: توسعه همکاری ها از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز می تواند در تأمین نیاز همسایگان و انتقال راحت تر منابع مالی بین کشورها مؤثر باشد.

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه می تواند راهکاری برای عبور از موانع تحریم ها باشد، گفت: به طور قطع اگر با هر کشوری در هرجای دنیا بتوانیم معاملات تجاری مناسبی داشته باشیم به نفع کشور است، از این رو کشورهای همسایه نیز محدودیت های دارند که نیاز دارند همکاری های خود را با ایران گسترش دهند، از این رو مبتنی بر قوانین و مقررات بین المللی می توانیم همکاری های اقتصادی مشترکی با این کشورها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشته باشیم، هرچند در شرایط کنونی برخی از این کشورها زیر فشار غرب و خلاف مصالح دو طرف عمل می کنند.

فرهاد فزونی با بیان اینکه در حال حاضر همکاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با کشورهای همسایه  می تواند به انتقال پول نیز کمک می کند، افزود: توسعه همکاری ها از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در تأمین نیاز همسایگان و انتقال راحت تر منابع مالی بین کشورها موثر باشد.

او با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی کشورهای همسایه ایران چندان در بخش تولید توانمند نیستند، اظهار کرد: برخی کشورها همچون ترکیه می تواند بخش بزرگی از مواد اولیه و لوازم یدکی کشور را از طریق مناطق آزاد تأمین کند، از این رو توسعه فعالیت اقتصادی با این کشور در قالب مناطق آزاد در رونق تولید کشور موثر باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، استفاده از شرایط اقتصادی کشورهای همسایه پیرامونی با هدف رونق تولید و افزایش صادرات است.  در واقع اهمیت ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و کشورهای همسایه به رشد اقتصادی نیز کمک می کند، در حال حاضر نیز به ایجاد منطقه آزاد اقتصادی با کشورهای حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد که لایحه موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و می تواند فقدان سرمایه گذاران اروپایی را در مناطق آزاد ایران را جبران کند.