بیست و پنجمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور فردا در وزارت کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، بیست و پنجمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی فردا دوشنبه 13 خردادماه ساعت 18/30 با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور​ در وزارت کشور برگزار می شود.

در بیست و پنجمین جلسه ستاد، گزارش رؤسای کارگروه های پنجگانه و نمایندگان دستگاه های عضو از اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات جلسات گذشته ارائه خواهد شد.

گفتنی است؛ در پایان جلسه فردا برخی از اعضای ستاد درخصوص مصوبات جلسه با رسانه ها گفت‌وگو خواهند کرد.