وزیر راه و شهرسازی گفت: گزارش کمیته ۹ نفره تعیین سقف اجاره بها هنوز به دست بنده نرسیده، اما نمی‌توان برای قراردادهای اجاره سقف مشخصی تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح ۲۰۹۰ واحد مسکونی در قالب برنامه اقدام ملی، تولید و عرضه مسکن در شهر جدید اندیشه گفت: گزارش کمیته ۹ نفره تعیین سقف اجاره بها هنوز به دست بنده نرسیده، اما نمی‌توان برای قراردادهای اجاره سقف مشخصی تعیین کرد.

امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار تهران عملیات احداث ۲۰۹۰ واحد مسکونی در قالب پروژه ۲۵۰۰ واحدی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن آغاز شد.

بعد از ظهر امروز با حضور اسلامی وزیر راه و شهرسازی، محسنی بندپی استاندار تهران، رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن، طاهرخانی مدیرعامل شهرهای جدید و سایر مسئولان استانی عملیات احداث پروژه ۲۰۹۰ واحدی در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در چهار نقطه آغاز شد. قرار است در دو نقطه دیگر در شهر اندیشه نیز این پروژه تعریف شود که مجموع این واحدها را به ۲۵۰۰ می‌رساند.