جواد صلاحی گفت: توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، صادرات و اقتصاد دانش بنیان از عوامل مهم اقتصاد مقاومتی هستند که دولت باید در زمان فشار اقتصادی آن ها را تقویت کند و مناطق آزاد از ظرفیت های لازم برای رسیدن به این هدف برخوردار است.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر که فشار تحریم ها  بر اقتصاد کشور افزایش یافته است، گفت: بحث انتقال فناوری و تأمین منابع از مشکلات کلی است که در صنعت کشور وجود دارد و تنها محدود به سرزمین اصلی نیست، به عبارت دیگر از نظر انتقال فناوری، تأمین مالی کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشکلاتی وجود دارد، از این رو دولت باید سیاست‌های را اتخاذ کند تا تولیدکنندگان بر مسائل نقدینگی، سرمایه در گردش نقل و انتقال ارز فائق آینده، زیرا ادامه این روند مانع از بالفعل شدن ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه می شود و در نهایت آسیب‌های در فرآیند کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وجود می آورد.

جواد صلاحی با بیان اینکه در شرایط فشار اقتصادی باید به دنبال ایجاد بسترهای اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم، تصریح کرد: به عبارت دیگر توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی ، توسعه صادرات و اقتصاد دانش‌بنیان از عوامل مهمی هستند که به اقتصاد مولد کمک می کنند، از این رو دولت در مناطق آزاد باید مشوق‌های اقتصادی را در جهت تقویت این سه بخش هدایت کند که از محورهای مربوط به اقتصاد مقاومتی هستند.

او با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به محیط‌های حرفه ای کسب و کار تبدیل شوند، اظهار کرد: هرچقدر دولت فعالیت شرکت ها را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تسهیل کند، به همان اندازه بازخورد آن در اقتصاد کشور به وجود می آید، از این رو  تقویت زیرساخت های فعالیت شفاف شرکت ها در مناطق آزاد موضوعی است که دولت باید در این مسیر گام بردارد تا به همه فعالان اقتصادی نیز کمک می‌کند ضمن برنامه ریزی برای ایجاد شبکه‌ای از تولید و توزیع در مناطق آزاد، با افزایش صادرات باعث رونق کسب و کار در کل کشور شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، برنامه استانداردسازی فرآیند‌های درون سازمانی برای سرمایه گذاری و حذف ضوابط اضافی و نیز تدوین مطالعات پیش امکان سنجی مطابق استاندارد‌های داخلی و بین‌المللی از جمله برنامه‌های اولویت‌دار برای راهبرد تسهیل و ارتقا فرآیند‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد هستند. این برنامه که از سوی معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام شده با هدف تا یک سرمایه گذارن قبل از حضور در مناطق آزاد طرح‌های پیش امکان سنجی و سرمایه گذاری را مطالعه کرده و متناسب با آن بتوانند سرمایه گذاری خود را انجام دهند.