مهرداد تولائیان گفت: شرکت ذوب آهن علاوه بر قرارداد با شرکت توسعه و زیرساخت، قراردادی با قرارگاه خاتم برای تولید 20 هزار تن ریل در دستور مار دارد که برای اجرای پروژه های ریلی خواهد بود که شرکت خاتم انبیاء به عنوان پیمانکار پروژه فعال ریلی است.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه  شرکت ذوب آهن اصفهان قرارداد تولید 15 هزار تن ریل با شرکت توسعه و زیرساخت داریم، گفت: همچنین شرکت ذوب آهن قراردادی با قرارگاه خاتم برای تولید 20 هزار تن ریل در دستور مار دارد که برای اجرای پروژه های ریلی خواهد بود که شرکت خاتم انبیاء به عنوان پیمانکار پروژه فعال ریلی است.

مهرداد تولائیان با بیان اینکه مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان در حال مذاکره با مدیران شرکت مترو اصفهان هستند، افزود: در حال حاضر مذاکرات آغاز شده است البته هنوز قراردادی امضاء نشده ولی قرار است برای تأمین سه هزار تن ریل نیاز ریلی آن‌ها همکاری ها آغاز شود.

او با بیان اینکه تمام نیاز شرکت متروی اصفهان سه هزار تن ریل است، تصریح کرد: نیاز مترو خیلی زیاد نیست چون مسافت های مترو کوتاه است و از طرف دیگر خط ریل را یک‌بار برای همیشه کار می کنند. بنابراین در حال حاضر نمونه تولید برای متروی اصفهان تولید شده و منتظر سفارش هستیم.

تولائیان درباره دیگر اقدامات این شرکت در چند وقت اخیر گفت: پروژه ای که به زودی توسط ذوب آهن انجام شده و در قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد «پی سی ای» یا تزریق پودر زغال است که به صورت مستقیم پودر در روش کوره بلند تزریق و مصرف کک را کاهش می دهد

او با تاکید بر اینکه در اوایل تابستان امسال پروژه «پی سی ای»  به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: میزان اثر تزریق پودر زغال بر کاهش قیمت تمام شده بستگی به عواملی دارد که با توجه به اینکه تاکنون این تکنولوژی اجرا نشده در حال حاضر قابل محاسبه نیست.

براساس این گزارش شرکت ذوب آهن اصفهان به دنبال توسعه سبد کالایی خود علاوه بر اینکه قابلیت تولید ریل برای تأمین نیاز داخلی کشور پیدا کرده است، امکان بهره مندی از این ظرفیت ها برای ساخت تیرآهن های خاص برای تجهیزات و تأسیسات بزرگ نیز پیدا کرده است.