قیمت ارز مسافرتی امروز شنبه 4 خرداد 98 نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج،  شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی در نظام بانکی فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل، بعد از ساعت 11 آغاز کرده و به مسافران یورو را با قیمت 16 هزار و 27 تومان می فروشند که با احتساب کارمزد 7 در هزار به رقمی حدود 16 هزار و 100 تومان می رسد.

قیمت ارز مسافرتی نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم، مسافران خارج از کشوری که اسناد و مدارک خواسته شده را به شعب بانک های عامل ارائه کنند می توانند برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع حداکثر 500 یورو و برای سایر کشورها تا 1000 یورو خریداری کنند.