محمدرضا مودودی گفت: سیاست های ارزی یکسال گذشته باعث شده 6400 مورد شرکت و فرد حقیقی به عرصه صادرات ورود شوند و بالغ بر 5.7 میلیارد دلار صادرات کنند که مطابق با سیاست های بانک مرکزی نیز عمل نکرده اند.

سرپرست سازمان تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزای خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ایجاد زیرساخت های صادرات کالای غیرنفتی مهمترین نکته ای است که امروز باید به آن توجه داشت که شامل الگوی تعیین نرخ ارز و سیاست های ارزی است که منجر به بازگشت ارز صادرات غیر نفتی می شود، گفت: هدف از تشکیل شورای راهبردی صادرات غیرنفتی نیز استفاده از نظرات کارشناسان برای پیداکردن راهکارهای برای توسعه صادرات غیرنفتی است. در واقع استفاده ظرفیت های داخلی در شرایط کنونی که جنگ اقتصادی در پیشرو داریم نیازی کاملا آشکار است. به عبارت دیگر هرچقدر بتوانیم از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنیم راحت تر می توانیم از موانع صادراتی در بازار نفت عبور کنیم. به عبارت دیگر از نظر اقلیمی در شرایطی قرار داریم که انواع محصولات کشاورزی و معدنی در کشور تولید می شود و با قرار گرفتن در همسایگی 15 کشور زمینه تجارت نیز فراهم است. از طرف دیگر به لحاظ تکنولوژی و نیروی انسانی بزرگترین کشور صنعتی خاورمیانه هستیم، هرچند در سال های گذشته نتوانسته ایم از این فابلیت ها استفاده کنیم.

محمدرضا مودودی با بیان اینکه در یکسال گذشته هرچند سیاست های ارزی برای مدیریت آن اعمال شده، اما نتوانست شرایط مساعدی ایجاد کند، افزود: سیاست های ارزی نباید به عنوان یک عامل محدود کننده در بخش تجارت عمل کند، در یکسال گذشته بسیاری از صادرکننده های حرفه ای پا پس کشیده اند و در مقابل 6400 مورد شرکت و فرد حقیقی به عرصه صادرات ورود کرده اند و بالغ بر 5.7 میلیارد دلار صادرات کرده اند که مطابق با سیاست های بانک مرکزی نیز عمل نکرده اند، زیرا ارز را مطابق مقرارت به سامانه نیما تحویل نداده اند، از این رو باید تغییری در پارادایم سیاست های ارزی کشور ایجاد کنیم.

او با نگاهی به بازارهای صاراتی کشورهای همسایه تصریح کرد: عراق و سوریه کشورهای مستعدی برای اجرای پروژه های بازسازی هستند و نیاز زیادی به مصالح ساختمانی دارند اما درباره اقلیم کردستان عراق بازار کمی متفاوت است، زیرا در سال های گذشته خارجی ها در تولید سیمان در این منطقه اقدام کرده اند و امروز شاهد این هستیم که تولیداتی در این منطقه انجام می شود و از طرف دیگر به دنبال جذب حمایت دولت خود برای این تولیدات ملی هستند، همچنین امروزه به دلیل بازار خوبی که در صنایع غذایی کشورهای همسایه وجود دارد بسیاری از شرکت ها از کشورهای مختلف در منطقه اقلیم کردستان سرمایه گذاری های خوبی انجام داده اند. از این رو باید ما نیز تغییراتی نسبت به استراتژی های صادراتی خود داشته باشیم و به سمت صادرات محصولات دانش بنیان برویم، زیرا این محصولات تا 10 سال آینده در کشورهای همسایه تولید نمی شود.

او درباره تغییراتی که در یکسال گذشته در صادرات به وجود آمده، اظهار کرد: کارت های بازرگانی که در بخش واردات استفاده می شده امروز به دلیل جذابیت های که در صادرات ایجاد شده در این بخش استفاده می شود از این رو باید سیاست گذاری ها در این بخش مورد بازنگری قرار بگیرد. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که مهمتر از بحث صادرات، توجه به موضوع تولید و اشتغال است که تا حد امکان مورد حمایت قرار گیرد، از این رو با نگاه به ساخت داخل باید کمک کنیم تا ارز صادراتی برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی صرف شود.

مودودی درباره برنامه شورای راهبردی صادرات غیر نفتی گفت: در حال حاضر شورای راهبردی صادراتی برای جمع آوری دیدگاه ها و تهیه گزارش است تا به سران قوا ارسال کند، اما اآن ها با توجه به عوامل مختلفی تصمیم گیری های کلان را انجام می دهند که می تواند حتی مغایر با نتیجه گیری این شورا باشد، اما به طور قطع نظر کارشناسان برای استفاده در تصمیم گیری ها منعکس می شود که امروز بیشتر آن ها معتقدند نباید ارز به صورت چند نرخی در کشور توزیع شود، زیرا علاوه بر اینکه رانت ایجاد می کند شفافیت را از بین می برد. از طرف دیگر تمایزهای که بین صادرکننده ها از طریق قوانین صادرات تا یک میلیارد و چند میلیارد دلار ایجاد شده می تواند روی بازارهای هدف تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر تعهداتی که شرکت های بزرگ در قابل صادرات ارائه می دهند بسیار متفاوت است و به نوعی باعث ایجاد رقابت منفی شود، از این رو باید تا آنجا که ممکن است باید به سمت یکپارچگی قیمت ها برویم و با مبارزه با عدم شفافیت مانع خروج کارآفرین ها از تولید شویم.