کاظم خاوازی گفت: بزرگترین بانک بذر خاورمیانه در ایران تشکیل شده و تنها در دو سال گذشته 970 گونه جدید به این بانک اضافه و 1200 گونه در حال انقراض نیز پایش شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات در مراسم روز جهانی تنوع زیستی که امروز در سالن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، گفت: سه اتفاق مهم در رابطه با تنوع زیستی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد؛ نخست حمایت از تنوع زیستی برای تصویب قانون بود، سوی ایجاد مرکز ملی مدیریت ذخایر ژنتیکی و در نهایت انتقال مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی به ز بوده است.

کاظم خاوازی با تاکید بر اینکه تنها دو کشور در دنیا هنوز عضو کنوانسیون تنوع زیستی نیستند، گفت: امروز بیست و پنجمین دوره کنوانسیون تنوع زیستی برگزار می شود و یکی از کارهای این مراسم در دهمین دوره آن در نگویای ژاپن بود که بیست هدف برای حمایت از تنوع زیستی انجام شد. همچنین در ادامه قرار است برای سال های بعد از 2020 برنامه های لازم ارائه شود. 

او با اشاره به اینکه به دنبال مشارکت جدی در برنامه های 2020 تا 2030 هستیم، تصریح کرد: باید از ظرفیت های بین المللی به نفع نسل های آینده کشور استفاده کرد.

او با اشاره به اینکه براساس تصمیم هیات وزیران مسئولیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، گفت: بزرگترین بانک بذر خاورمیانه در این مجموع تشکیل شده است و تنها در دو سال گذشته 970 گونه جدید به این بانک اضافه شده است و 1200 گونه در حال انقراض پایش شده است.