رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در حال حاضر طبق تصمیم سران قوا تصمیم گیری برای صادرات به وزیر صنعت داده شده، اما در اعتراض به مشکلات این بخش، وزیر صنعت می گوید ما تابع سیاست های جهاد کشاورزی برای صادرات محصولات کشاورزی هستیم، اما همین موضوع از سوی وزارت کشاورزی تکذیب شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در مراسم روز جهانی تنوع زیستی که امروز در سالن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، گفت: من مخالف شکل گیری مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی بوده ام و حتی نامه نیز برای مخالفت با آن به دفتر ریاست جمهوری فرستاده بودم. بنابراین تصمیم نداشتم به این مراسم بیایم، اما از آنجایی که دولت مسئولیت اجرای قانون را دارد و تصمیم گرفته مرجع ملی در وزارت کشاورزی تشکیل شود، از این رو به این جلسه آمدم که بعد از تصمیم گیری کلان باید از آن، خارج از سلیقه قبلی خود همکاری کرد.

کیخا با بیان اینکه سازمان محیط زیست برای حفاظت از گونه های زیستی تشکیل شده است، افزود: اگر هدف این طرح ورود فناوری به کشور و انتقال دانش فنی به کشور باشد می تواند اثر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد، هرچند معتقدم توانمندی سازمان محیط زیست باید برای انجام وظایفش یابد.

او با تاکید بر اینکه مشکل صادرات بخش کشاورزی به وزیر صنعت برمی گردد، گفت: در حال حاضر طبق تصمیم سران قوا تصمیم گیری برای صادرات به وزیر صنعت داده شده، اما در اعتراض به مشکلات این بخش وزیر صنعت می گوید ما تابع سیاست های جهاد کشاورزی برای صادرات محصولات کشاورزی هستیم، اما همین موضوع از سوی وزارت کشاورزی تکذیب شده است.

کیخا با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه عامل توسعه یافتگی است، گفت: یک کارشناس این سازمان به سادگی در مقابل یک سازمان قرار می گیرد. به عبارت دیگر سازمان برنامه و بودجه تنها به توزیع کننده بودجه تبدیل شده است.