اسکندر زند گفت: هدفگذاری 2050 جلوگیری از انقراض یک میلیون گونه جانوری است، با این وضعیت باید نیمی از کره زمین جز مناطق حفاظت شده قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مشاور وزیر کشاورزی و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی در مراسم روز جهانی تنوع زیستی که امروز در سالن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، گفت: اگر کسی بیرون کره زمین از ما بپرسد چند گونه جانوری روی کره زمین وجود دارد و چگونه باهم تعامل می کنند؟ این سوال مبنای برگزاری همین مراسم است. در حال حاضر هنوز اطلاعات کاملی از تعداد گونه های زیستی وجود ندارد، البته گزارش های مختلفی تاکنون منتشر شده از جمله در یک گزارش در اریزونا 2 میلیارد گونه وجود دارد.

اسکندر زند با بیان اینکه به تازگی در گزارشی آماده است که یک میلیون گونه جانوری در آستانه انقراض است، افزود: حیات زمین وابسته به همین موجودات است، از این رو زمین در خطر است.

او با تاکید بر اینکه هدفگذاری 2050 جلوگیری از انقراض یک میلیون گونه جانوری است، تصریح کرد: با این وضعیت باید نیمی از کره زمین جزو مناطق حفاظت شده قرار بگیرند.