معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در حال حاضر تأمین مؤثرتر نهاده‌های تولید و رفع خلأهای موجود در تولید از اولویت بالایی برخوردار است، از این روبا همکاری با اتحادیه‌ها، تشکل ها و ... تولیدمحصولات را بیشتر و از وابستگی کشور می‌کاهد.

معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اقدامات این سازمان برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید و تجارت بخش کشاورزی، گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ایجاد نهادهای نوبنیاد در دو بخش اقتصادی و صنفی را در دستور کار قرار داده است، در یک سال گذشته نوسازی شبکه تعاونی‌های روستایی، اتحادیه‌ها و راه‌اندازی نهادهای نوبنیاد همچون اتحادیه گیاهان دارویی فدراسیون صنایع غذایی و‌ زنجیره خرما انجام شده و معاونت‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی همسو با وظایف خود همکاری‌هایی را با این تشکل‌ها داشته‌اند.

عبدالرضا مسلمی با تأکید بر اینکه تأمین مؤثرتر نهاده‌های تولید و رفع خلأهای موجود در تولید از اولویت بالایی برخوردار است، افزود: با توجه به ظرفیت مسائل تازه مانند فضای مجازی،‌ پوشش بازار بخش کشاورزی مدنظر است، از این رو تأمین نهاده‌هایی مانند کود و بذر توسط تعاونی‌های روستایی، کشاورزی انجام می‌شود که در ادامه با همکاری اتحادیه‌ها، تولید این محصولات بیشتر خواهد شد که در نهایت از وابستگی کشور می‌کاهد.

معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام بهره‌برداری با تأکید بر اینکه تشکل‌های نوبنیاد رقیب تعاونی‌های روستایی نیستند، افزود: این تشکل‌ها با پرداختن به مسائل مهم در بازارهای داخلی و خارجی محصولات کشاورزی را توسعه داده و با حذف دلالی نیز کشاورزان از سود بیشتری برخوردار شده‌اند. از طرف دیگر برای ساماندهی بخش تولید و بازار گیاهان دارویی کشور اقداماتی آغاز خواهد کرد، زیرا در حال حاضر با وجود ظرفیت بالای گیاهان دارویی در کشور، سهم ایران از تجارت جهانی آن کمتر ۱ درصد است، بنابراین با هدف ارتقای جایگاه واقعی ایران در تولید و بازار جهانی گیاهان دارویی، اتحادیه گیاهان اقدام خواهد کرد.

بررسی کارشناسی تعاونی‌های روستایی نشان داده اگر نوسازی و بازسازی شبکه تعاونی‌ها انجام نشود توسط رقبا در آینده حذف می‌شوند یا سهم خود در بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی از دست می‌دهند، از این رو اگر تعاونی‌های روستایی حذف شوند ازآنجایی‌که ظرفیت بالقوه ‌و ارتباط مستقیمی با تولیدکنندگان دارند اثر منفی روی بخش کشاورزی خواهد داشت. بنابراین اصلاح آیین‌نامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها و بازمهندسی بخشی از فرآیندها به عنوان نخستین قدم در نوسازی و بازسازی تعاونی‌های روستایی مطرح شده و تعاونی‌ها که در سال‌ها گذشته غیرفعال یا زیانده بودند با انجام اصلاحاتی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار حرکت کرده‌اند.