رییس مرکز اندازه شناسی سازمان استاندارد گفت: برنامه امسال ورود به موضوع کنترل خوردنی های پیش بسته بندی شده است، برای نمونه مردم گلایه دارند که در چیپس و پفک بسته با هوا پر می شود که ما براساس وزن روی بسته، اندازه گیری و کنترل انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، خسرو معدنی پور رییس مرکز اندازه شناسی سازمان استاندارد کشور در نشستی که به مناسبت روز جهانی اندازه شناسی (30 اردیبهشت ماه) برگزار شد، گفت: فلسفه نامگذاری امروز امضای کنوانسیونی در 140 ساله پیش است که ایران نیز این کنوانسیون را پذیرفته است. این حوزه قدیمی ترین حوزه استاندارد بوده که نخستین قوانین مربوط به این حوزه نیز در سال 1304 در کشور به تصویب رسید.

خسرو معدنی پور با بیان اینکه در سال 94 موافقنامه ای با دفتر بین المللی (بی آی پی ام) در راستای مقیاس های بین المللی امضاء کردیم، افزود: در آن زمان پس از تحریم ها برای بازگشت به روال قبل این موافقتنامه امضا شد. از طرف دیگر استقرار اندازه شناسی ملی و اتصال آن به استانداردهای جهانی وظیفه این مرکز است.

او با تاکید در سال 97 نزدیک به سیصدهزار و هفتصد و هشتصد ترازو را آزموده ایم، گفت: بیش از نیم میلیون آزمون اندازه شناسی روی دستگاه های اندازه گیری انجام داده ایم و تا سال 1400 تمام وسایل توزیع و سنجش آزمون می شوند.

او با تاکید بر اینکه در سال گذشته در بخش سوخت 73000 آزمون  شده، در حالی که پیش از سال 95 هیچ آزمونی در این بخش انجام نشده بود، تصریح کرد: اگر پس از آزمون وسیله درست کار کند برچسب سازمان استاندارد دریافت می کند.

معدنی پور در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج، گفت: درصورتی که یک وسیله اندازه گیری استاندارد لازم را نداشته باشد، قانون این اجازه را به سازمان استاندارد داده که مانع استفاده از این وسایل شود حتی در برخی موارد پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.

رییس مرکز اندازه شناسی با اشاره به اینکه وسایل سنجش هر ساله به کالیبراسبون دارد، گفت: ترازو هم مانند خودرو نیاز به معاینه سالانه دارند و کارشناسان سازمان استاندارد اینکار را انجام می دهند و اگر دستگاه صحت لازم را نداشت پلمب می شود و اگر فروشنده آن را درست نکند دستگاه جمع خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه عدم صحت ترازوها اختلاف مالی 9 هزار میلیارد تومانی در یکسال ایجاد می کند، تصریح کرد: برنامه امسال ورود به موضوع کنترل خوردنی های پیش بسته بندی شده است، برای نمونه مردم گلایه دارند که در چیپس و پفک بسته با هوا پر می شود که ما براساس وزن روی بسته، اندازه گیری و کنترل انجام خواهد شد.

معدنی پور با توجه به سرانه مصرف شیر کشور که 90 کیلو است، گفت: براساس تمام میزبان شیر کشور اگر کنترل انجام نشود 216 میلیون کیلو با درصد خطای سه درصد اختلاف ایجاد کند و اگر آن را به قیمت شیر ضرب کنیم عدد بزرگی خواهد شد.