وزارت راه وشهرسازی منبع اعلام قیمت مسکن در سایت های اینترنتی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، برخی از دلالان و سودجویان از فرصت راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشورمان سوءاستفاده کردند و در شرایط نابه‌سامانی بازار مسکن نسبت به انتشار آگهی‌های غیرواقعی با قیمت‌های نامتعارف اقدام کردند.

یکی از متهمان ردیف اول گرانی‌های بی‌منطق در بازار مسکن انتشار آگهی‌های سوداگرانه در برخی از سایت‌ های اینترنتی خرید و فروش کالا و خدمات معرفی شدند. به همین دلیل سایت‌های اینترنتی برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان اقدام به حذف قیمت آگهی‌ها کردند.

قرار براین است که قیمت آگهی‌ های مسکن با قیمت های معاملات محقق شده و ثبت شده در سایت وزارت راه و شهرسازی به آدرس  http://hmi.mrud.ir/sabaa/مطابقت داده شود و اگر آگهی‌ای قیمت نامتعارفی نسبت به آخرین معامله ثبت شده در این سایت داشته باشد، مدیران سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها از انتشار آن آگهی خودداری خواهند کرد.