در بیست چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت ، گاز، پالایش و پخش از طراحی و توسعه میکرو چیپ، تجاری سازی سنسورهای آب، خاک و گاز، تولید روغن کمپرسور هوا، کاتالیست واحد اس دی آر و سلیس کروی توخالی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سومین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پالایش و پخش از دستاوردهای فناورانه صنعت نفت رونمایی شد.

رییس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های علم و فناوری تأکید کرده اند که به سمت صنعت دانش بنیان پیش برویم، گفت: دانشگاه در ارتقای صنعت دانش بنیان اهمیت ویژه ای دارند و پژوهشگاه نفت نیز در بخش تجهیزات صنعت نفت و گاز فعال هستند.

جعفر توفیقی با بیان اینکه زیرساخت های مورد نیاز پژوهش های فن‌آورانه در پژوهشگاه صنعت نفت مهیا شده است، گفت: باید شرایطی در کشور ایجاد کنیم که زمینه توسعه فناوری مهیا شود.

او با بیان اینکه تنها به دنبال تامین نیاز نیستیم و آینده پژوهشی نیز می کنیم، گفت: در واقع امروز فناوری های پیشرفته دنبال می شود تا حداکثر منافع را برای کشور داشته باشد.

در این مراسم از طراحی و توسعه میکرو چیپ، تجاری سازی سنسورهای آب، خاک و گاز، روغن کمپرسور هوا، کاتالیست واحد اس دی آر و سلیس کروی توخالی رونمایی شد.