رئیس کل بانک مرکزی عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی، تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، تنظیم سیاست‌های ارزی برای رشد صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از آن و اجرای عملیات بازار باز را از برنامه‌های این بانک برای خنثی کردن فشارهای آمریکا عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی  در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: بانک مرکزی قبلا تدابیر لازم برای مقابله و خنثی‌کردن فشارهای اقتصادی آمریکا، اتخاذ، و آرایش متناسب را، با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم، گرفته است و برنامه های زیر را پی می‌گیرد:

۱.تلاش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز، از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تأمین تراز ارزی کشور.

۲.تنظیم سیاست‌های ارزی برای رشد صادرات غیر نفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور.

٣.تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای سیاست دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

۴.فعال سازی عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ اوراق و کمک به دولت در انتشار اوراق خزانه.

۵.تأمین نقدینگی و سرمایه درگردش برای حفظ و رونق تولید از طریق نظام بانکی، در چارچوب برنامه‌های طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی.

۶. برقراری مکانیسم مالی با کشورهای همسایه و دوست و ایجاد تعامل بین وزارت صمت و گمرک با بانک مرکزی به منظور واردات از طریق تهاتر.