معاون وزیر نفت گفت: از 54 طرح در حال اجرا نزدیک به 23 طرح بالای 40 تا 99 درصد پیشرفت دارند که 3 طرح در سال 98 افتتاح خواهد شد و 15 طرح در سال 99 افتتاح می شود که تولید از 64 میلیون تن به 94 میلیون تن خواهد رسید که ظرفیت فروش نیز به 51 میلیون تن می رسد و در مجموع درآمد صنعت پتروشیمی به 25 میلیارد دلار خواهد رسید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پخش با اشاره به اینکه 18 گروه پلیمری که شامل 300 گرید محصول پلیمری و 50 محصول شیمایی در صنعت پتروشیمی تولید می کنیم، گفت: 22 میلیون تن صادرات به بیش از 30 کشور دنیا و هزار مشتری خارجی داریم که باعث تاب آوری در پتروشیمی شده است. از این رو پتروشیمی مانند نفت خام تحریم پذیر نیست زیرا برای نفت هم مقاصد صادراتی مشخص است که از نفت کش های بزرگ استفاده می کنند.

 بهزاد محمدی با بیان اینکه 8.5 میلیون تن در داخل عرضه می شود که نزدیک به 4.5 میلیون تن در بورس عرضه می شود، افزود: از مجموع تولید؛ 1.4 میلیون تن محصول کوره تولید می کنیم که به وزارت جهاد کشاورزی تحویل می شود و دو میلیون تن در شرکت های وزارت نفت مصرف می شود.

او با تأکید بر اینکه 17 میلیارد دلار درآمد بخش صنعت پتروشیمی است، تصریح کرد: 12 میلیارد دلار صادراتی است و مابقی در بازار داخلی بدست می آید، گفت:67 هزار نیروی انسانی به صورت مستقیم در مجتمع ها و 40 هزار نفر در پروژه ها مشغول هستند که در مجموع 108 هزار اشتغال داریم.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه سال 98 کارخانه کاتالیست سبک در لرستان به افتتاح خواهد رسید، گفت: فردا نیز از محصول جدید کاتالیست نیز رو نمایی خواهیم کرد

او با اشاره به اینکه پتروشیمی مصرف چندانی از آب زیرزمینی ندارد گفت: در حال حاضر 250 میلیون متر مکعب آب مصرف می کنیم که 50 میلیون متر مکعب از آب زیر زمینی مصرف می کنیم که در مقابل هزار میلیارد متر مکعب مجموع آب مصرفی کشور سهم پتروشیمی ها 3 درصد است، با این حال به دنبال ایجاد این زیرساخت ها در کنار دریا هستیم.

او با بیان اینکه در بخش توسعه ضمن در دست داشتن پروژه مشترک با ایمیدرو، طرحی در نوار شمالی کشور نیز خواهیم داشت، گفت:در مجموع پتروشیمی 103 طرح در دست اجرا داریم که 39 طرح در ابتدای کار برای تهیه مجوز و تامین سرمایه و...هستند، همچنین 64 طرح بیش از 20 درست پیشرفت داشته که 5 پروژه آن در بخش زیرساخت و 6 طرح برای تامین خوراک (2 طرح استیصال اتان) و (3 طرح در بخش ان جی ال در بخش بالا دست) انجام خواهد شد. از 54 طرح دیگر نزدیک به 23 طرح بالای 40 تا 99 درصد پیشرفت دارند که 3 طرح در سال 98 افتتاح خواهد شد و 15 طرح در سال 99 افتتاح می شود که تولید از 64 میلیون تن به 94 میلیون تن خواهد رسید که ظرفیت فروش نیز به 51 میلیون تن می رسد و در مجموع درآمد صنعت پتروشیمی به 25 میلیارد دلار خواهد رسید که در ابتدای سال 1400 درآمد این بخش 46 درصد رشد خواهد داشت.