وزیر نفت گفت: دو کشور همسایه با سنگ اندازی برای ایران و بزرگ نمایی در مازاد تولید و ذخایر نفت به دنبال چالش زایی هستند، چراکه تاکنون هیچ کارشناس یا مرجع بین المللی ادعای آنها را تایید نکرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  بیژن زنگنه وزیر نفت در افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش با اشاره به اینکه امسال رونق تولید نامگذاری شده است، گفت: در ابتدای سال برنامه های خود را مرور کردیم که چگونه می توانیم به تولید رونق دهیم، نخست توسعه صادرات نفت که دشمن به دنبال محدود کردن آن است، گام دوم تامین خوراک پتروشیمی ها هستیم، برای نمونه امسال تولید متان افزایش می یابد تا خوراک صنایع پایین دستی تامین شود. سومین گام تولید گاز قلیل است که از هزار متر مکعب عبور می کند، از این امسال گاز مورد نیاز تمام واحدهای صنعتی تامین خواهد شد، همچنین به دنبال افزایش تولید از میدان پارس جنوبی هستیم که در زمستان امسال از 60 میلیون متر مکعب عبور خواهد کرد. همچنین تولید محصولات پتروشیمی تا سال 1400 به 50 هزار تن خواهد رسید.  

بیژن زنگنه با تأکید بر اینکه تمام خدمات فنی و مهندسی در داخل انجام می شود، افزود: در نهایت باید در سرمایه گذاری های بخش نفت از نقدینگی مردم استفاده کنیم که در این زمینه پیشنهادی نیز ارائه کنیم.

او با بیان اینکه امسال همکاری دو طرفه ای را شرکت های دانش بنیان ومستقر استارت آپی خواهیم داشت، تصریح کرد: ادامه همکاری با دانشگاه ها نیز که قراردادهای آن سال های گذشته تدوین شده ادامه خواهد داشت.

او با تأکید بر اینکه 10 قرارداد با ارزش 6 هزار میلیارد تومان انجام شده است، گفت: 34 هزار میلیارد تومان قرارداد در حوزه نفت نیز در دستور کار است که اجرای آن به رونق تجهیزات نفتی کمک می کند.

او با اشاره به اینکه قراردادهای توسعه میدان های نفتی با وجود تحریم ها ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: تا کنون 20 هزار میلیارد تومان با صرفه جویی در تامین سرمایه گاز رسانی به روستاها اقدام کرده ایم.

زنگنه با اشاره به اینکه ساخت تجهیزات داخلی با عمق 95 درصد از دستاوردهای ما بوده است، گفت: امروز به استفاده از روش ها و ابزارهای جدید برای صادرات نفت استفاده می کنیم و این موضوع تنها مربوط بخش خصوصی یا دولتی نیست.

وزیر نفت با بیان اینکه صفر کردن صادرات نفت آرزوی آمریکایی ها است اما خیالی ماهی است، گفت: دو کشور همسایه با سنگ اندازی برای ایران و بزرگ نمایی در مازاد تولید و ذخایر نفت به دنبال چالش زایی هستند، چرا که تاکنون هیچ کارشناس یا مرجع بین المللی ادعای آنها را تایید نکرده است.

او با اشاره به اینکه بازار نسبت به اتفاقات محتمل بسیار شکننده است، گفت: ایران از نفت برای مسائل سیاسی استفاده نکرده است و آنهایی که امروز نفت را سیاسی کردند باید عواقب آن را نیز بعهده بگیرند. بنابراین آنهایی که از نفت به عنوان ابزاری علیه دو بنیان گذار اوپک استفاده می کنند باید بدانند راه به جایی نخواهند برد. 

محمد ناصری مدیر اجرایی بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به اینکه پیش از این نمایشگاه با دو سالن برگذار می شد، اما در حال حاضر تمام سالن ها استفاده می شود و 1047 شرکت داخلی و 106 شرکت خارجی از 26 کشور دنیا شرکت کرده اند.

او با بیان اینکه 9 گردهمایی در بخش های مختلف بورس، نفت، ایمنی و...برگزار می شود، افزود: بازدید هیات های خارجی و سخنرانی دبیرکل اوپک از دیگر برنامه های است که در چهار روز نمایشگاه انجام خواهد شد.