مدیرعامل شرکت ملی نفتخیز جنوب گفت: تحریم ها تاثیری بر میزان تولید نفت نخواهد داشت و ما ممکن است در نتیجه محدودیت های که برای صادرات نفت ایجاد شود برنامه های در زمینه ذخیره نفت و...اندیشیده شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت ملی نفت خیز جنوب در نشست خبری با اصحاب رسانه در حاشیه نمایشگاه نفت و گاز با اشاره به اینکه این شرکت توان تولید سه میلیون بشکه در روز دارد، گفت: برنامه های برای سال جاری و سال های آینده داریم، از این رو 6 قرارداد با شش شرکت بالادستی درباره مخازن خواهیم داشت.

احمد محمدی با بیان اینکه تجهیزات این شرکت قدمت بالایی دارند، افزود: در قراردادهای که سال گذشته انجام شد مناقصه ها برگزار و در حال حاضر در مخازن شرکت ها فعال شده اند.

او با تأکید بر اینکه سیل اخیر اتفاق ویژه ای بود که در سال های گذشته تجربه نکرده بودیم، گفت: اگر پیشگیری و آماده سازی انجام نشده بود آسیب های سنگینی به تجهیزات نفتی وارد می شد. البته برای جلوگیری از نشست نفت مجبور شدیم بخشی از چاه ها را ببندیم.

او در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در مقابل تحریم خواهیم ایستاد، گفت: تحریم ها تاثیری بر میزان تولید نفت نخواهد داشت و ما ممکن است در نتیجه محدودیت های که برای صادرات نفت ایجاد شود برنامه های در زمینه ذخیره نفت و...اندیشیده شود.

محمدی با بیان اینکه در زمینه گاز فلر پروژه هایی داریم، گفت: بخشی از این گاز توسط پتروشیمی ها مورد استفاده قرار می گیرد و اولویت ما این است در محل های نزدیک مناطق مسکونی که گاز فلر آسیب های زیست محیطی ایجاد می کند این پروژه اجرا شود. 

او با تأکید بر اینکه در بخش تامین مالی پروژه سه روش تعیین شده است، گفت: در حال حاضر تامین بخشی از منابع مالی 8 پروژه نفتی از طریق همین اوراق مشارکت پیش بینی شده است.

او با اشاره به اینکه سالانه به صورت طبیعی 10 درصد افت تولید در نفتخیز جنوب داریم، گفت: در حال حاضر پروژه های در بخش نگهداشت انجام می دهیم تا بتوانیم این میزان افت تولید را به طور سالانه جبران کنیم.

او با تأکید بر اینکه در غرب کارون و آزادگان طبق برنامه تولیدی فعال هستند، تصریح کرد: در مناطق مشترک نفتی در تولید هیچ کاهشی نداده ایم و بخشی از این منابع در پالایشگاه های داخلی مصرف می شود.