معاون وزیر نفت گفت: در زمان تحریم ها به ترکیه و عراق صادرات گاز خواهیم داشت و برنامه صادرات گاز به اروپا، کویت و امارات را نیز دنبال خواهیم کرد. همچنین پروژه انتقال گاز به پاکستان و هند دیگر پروژه ای است پیگیری می کنم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه نفت و گاز با اشاره به اینکه به دنبال توسعه سواپ از مسیر ترکمنستان هستیم، گفت: سال آینده موضوع تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه پیگیری می شود، به عبارت دیگر پنج سال پایان هر قرارداد فضا برای مذاکره تمدید قرارداد باز است.

حسن منتظر تربتی با بیان اینکه چند سال گذشته هر ماه یک پروژه در بخش گاز داشته ایم، افزود: در پروژه های گاز به دلیل اینکه سه شرکت در ساخت لوله و چند شرکت در بخش سایر تجهیزات و توزیع فعال هستند مشکلی در زمینه پروژه های گاز نخواهیم داشت.

او با بیان اینکه مذاکره بین ایران و آذربایجان بیشتر در زمینه سواپ بوده، افزود: در سال های گذشته آنها مخازن مناسبی داشتند به همین دلیل در زمینه سواپ همکاری داشتیم، اما در حال حاضر مخازن آنها فرسوده شده و اگر تمایل داشته باشند می توانند در زمینه خدمات فنی و مهندسی همکاری کنیم. البته در زمینه صادرات به اروپا نیز می توانیم سرمایه گذاری مشترکی به همراه ترکیه داشته باشیم و با خط لوله مشترک صادرات گاز ایران و آذربایجان به اروپا انجام شود.

او با تأکید بر اینکه بخشی از مطالبات صادرات گاز به عراق را از طریق بانک مرکزی دریافت کرده ایم، گفت: نگرانی در زمینه بازگشت درآمد حاصل از صادرات گاز به عراق وجود ندارد.

منتظر تربتی با بیان اینکه قراردادهای سواپ عمدتا موقت و در یک دوره مشخص هستند، گفت: بیشتر قراردادهای سواپ شش ماهه هستند.

او با تأکید بر اینکه ظرفیت پالایش به یک میلیارد مکعب گاز است، تصریح کرد: سال گذشته تولید گاز 800 میلیون متر مکعب بود و با اضافه شدن 100 میلیون متر مکعب تولید گاز عسلویه در مجموع تولید گاز کشور امسال به 900 میلیون متر مکعب می رسد.

 معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه پیش از این به اشتباه تجمیع پیمانکاری ها را برون سپاری اعلام می شد که درست نیست، اظهار کرد: موضوع ما از پرداخت برای پیمان های کمی تغییر کرده و به سمت پیمان های کیفی سوق پیدا کرده ایم. البته ما به دنبال حفظ نیروی انسانی خواهیم، با این وجود توسعه سازمانی دیگر نخواهیم داشت.

او با تأکید بر اینکه تجربه سیل باعث شد که روی تاب آوری پروژه ها کار کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه احتمال سیل در آینده وجود دارد در صورتی که استاندارها نیاز به بازنگری داشته باشد آنها را انجام خواهیم داد.

او با بیان اینکه در زمان تحریم ها به ترکیه و عراق صادرات گاز خواهیم داشت، گفت: برنامه صادرات گاز به اروپا، کویت و امارات را نیز دنبال خواهیم کرد. همچنین پروژه انتقال گاز به پاکستان و هند دیگر پروژه ای است پیگیری می کنم.