معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت:امسال 3 میلیارد دلار پروژه با 5 هزار شغل افتتاح خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی هم افزایی پژوهش و توسعه فناوری گفت: کاهش ارتباط بین صنعت و دانشگاه زمینه اشتغال پایدار را فراهم می کند، بر این مبنا تاکنون ایمیدور از 618 پایان نامه دانشگاهی حمایت کرده ایم، امروز نیز به دنبال همکاری با دانشگاه ها برای بهره مندی از دیدگاه های آنها و اساتید خارجی هستیم.

خداداد غریب پور با بیان اینکه سال گذشته 9 میلیارد دلار صادرات معدنی داشته ایم که نزدیک به 22 درصد مجموع صادرات است، افزود: امسال 3 میلیارد دلار پروژه با 5 هزار شغل افتتاح خواهیم کرد، در حال حاضر آلومینیوم جاجرم آماده افتتاح است و دیروز در الیگودرز کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم را راه اندازی کردیم که در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب برای رفع مشکل کاغذ است.

رییس هیات عامل ایمیدرو با تأکید بر اینکه در شمش آلومینیوم امسال 40 درصد افزایش تولید خواهیم داشت، تصریح کرد: افزایش تولید فولاد را بین 5 تا 10 درصد درنظر گرفته ایم.

غریب پور با اشاره به اینکه شرکت های بورسی 2.5 درصد معافیت مالیاتی می گیرند، گفت: باید سیاست های را برای کاهش مصرف انرژی در نظر گرفت، برای نمونه به ازای کاهش انرژی درصدی معافیت مالیاتی داده شود یا حتی تشویق های برای مدیران و کارکنان دیده شود.

او با تأکید بر اینکه همکاری های دوطرفه می تواند اثرگذار باشد، تصریح کرد: در حال حاضر برای امضای تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی معدن و دانشگاه امیرکبیر بیش از یک ماه و نیم زمان گذاشته ایم، چراکه به دنبال کار کارشناسی هستیم.

او با تأکید بر اینکه مجلس مصوب کرده شرکت های که در بخش پژوهش سرمایه گذاری می کنند 20 درصد تخفیف حقوق دولتی می گیرند، گفت: در بخش اکتشاف و استخراج به پژوهش و تکنولوژی نیاز داریم، از این رو باید در راستای معافیت های که در بودجه و آیین نامه برای انجام کارهای پژوهشی در نظر گرفته شده عمل کنیم.

او افزود: امروز نزدیک به 15 تفاهمنامه در بخش های مختلف فناوری با ایمیدرو امضا خواهد شد.