محمد اسلامی گفت: هدفگذاری اقتصادی دو کشور 30 میلیارد دلار است، از این رو وزرای بخش حمل و نقل باید زمینه تسهیل مبادلات تجاری دو کشور را فراهم کنند، در اجلاس امروز نیز در چهار نوع حمل ونقل تفاهم های ویژه ای داشته ایم که شامل رفع مشکلات و شبانه روزی کردن همکاری های مرزی بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر راه و شهرسازی در نشست با وزیر حمل و نقل ترکیه با بیان اینکه این جلسه بعد از هفت سال انجام می شود، گفت: این نشست حامل پیام مشخص رهبران دو کشور برای توسعه همکاری های همه جانبه بین دو کشور است.

محمد اسلامی با بیان اینکه هدفگذاری اقتصادی دو کشور 30 میلیارد دلار است، افزود: وزرای بخش حمل و نقل باید زمینه تسهیل مبادلات تجاری دو کشور را فراهم کنند، از این رو در این اجلاس در چهار نوع حمل ونقل تفاهم های ویژه ای داشته ایم که شامل رفع مشکلات و شبانه روزی کردن همکاری های مرزی بوده است.

او با تأکید بر اینکه در حوزه ریلی توسعه تبادلات برای ترانزیت به آسیای میانه و اروپا مدنظر بوده است، افزود: همکاری در راه اندازی خط ریلی تهران و استانبول و توسعه کریدور اسلام آباد، تهران و آنکارا در دستور کار قرار داشته است.

او با تأکید بر اینکه احیای ظرفیت ها و اتصال به خطوط جدید در دستور کار است، گفت: این تصمیم ها با همکاری راه آهن دو کشور بهبود خواهد یافت. همچنین توسعه همکاری بندر و هوایی افزایش مبادلات در این بخش ها در مذاکرات امروز مورد توجه قرار گرفت.