انصاری گفت: در سال 95 صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران نزدیک به 5 میلیارد و 200 میلیون دلار بود که به دلیل تحریم سال 97 به 400 میلیون دلار کاهش یافت.

رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در حاشیه نشست شورای راهبردی صادرات غیرنفتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تنها راه دستیابی به اشتغال پایدار در شرایط کنونی ارز تک نرخی است، گفت: سال گذشته نزدیک به 300 صادرکننده 90 درصد صادرات ایران را انجام دادند، اما سیاست های محدودیت کننده بانک مرکزی برای بازگشت ارز باعث شده برخی از آنها نتوانند در آینده به همین روال ادامه دهند.

انصاری با بیان اینکه امروز نزدیک به 3 میلیارد دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی در عراق در حال انجام است، افزود: بیش از 40 شرکت ایرانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در عراق فعال هستند، اما به دلیل محدودیت های تحریمی و صدور خدمات فنی مهندسی میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران به شدت کاهش یافته،زیرا بسیاری از کشورها به جز عراق ضمانت نامه های ایرانی را نمی پذیرند، به همین دلیل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از سال 95 با بیش از 5 میلیارد و 200 میلیون دلار به 400 میلیون دلار در سال 97 رسیده است.

او با بیان اینکه ظرفیت های خوبی امروز در بازار عراق و سوریه وجود دارد، تصریح کرد: درصورتی که تسهیل گری انجام شود ایران می تواند در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق و سوریه سهم قابل توجهی پیدا کند.