نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه ١٣٩٨ به 30.6 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از مرکز آمار ایران، فاصله تورمی دهک ها در فروردین به 2.8 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 2 دهم درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه ١٣٩٨ به 30.6 درصد رسید.

نرخ تورم کشور در دهک‌های مختلف هزینه‌ای بین ٢٩.٩ درصد برای دهک اول تا ٣٢.٧ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 41.3 درصد برای دهک اول تا ٤٥.٩ درصد برای دهک دهم است.

بر اساس این گزارش، دهک اول نشان دهنده کم مصرف ترین گروه جامعه و دهک دهم نشان دهنده پر مصرف ترین و مرفه ترین قشر است.