مدیر عامل شرکت راه آهن گفت: کمترین آسیب بخش زیرساختی در خسارت سیل اخیر مربوط به راه آهن بوده و این نشان دهنده پایداری راه آهن در برابر بلایای طبیعی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیر عامل شرکت راه آهن در همایش ایمنی راه که با حضور مدیران و کارشناسان در ساختمان مرکزی راه آهن برگزار شد، گفت: به دنبال برگزاری همایش ایمنی راه در سطح بین المللی هستیم، زیرا امسال نیز مقالات ارزشمندی به دبیرخانه ارسال شده است.

رسولی با بیان اینکه ایمنی برند راه آهن و راه آهن نیز بزند توسعه است، افزود: اگرچه میزان حوادث در راه آهن ایران حداقلی است با این حال معتقدیم با استفاده از آموزش و فرهنگ سازی باید این آمار باز هم کاهش یابد.

او با بیان اینکه هوشمندسازی، افزایش سهم حمل و نقل ریلی، افزایش سطح کیفی خدمات ریلی، تمرکز بر کیفیت نیروی انسانی، آموزش و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه نقش مهمی در کاهش حوادث ریلی دارد، گفت: اگر ما این استراتژی ها را دنبال کنیم حوادث ناشی از مشکلات فنی و خطای انسانی را کاهش می دهد.

او با اشاره به اینکه سیل اخیر درس های جدیدی به ما داد که مسئولان باید توجه کنند، تصریح کرد: کمترین آسیب بخش زیرساختی در خسارت سیل اخیر مربوط به راه آهن بوده و این نشان دهنده پایداری راه آهن در برابر بلایای طبیعی است.

رسولی با تأکید بر اینکه تلافات 16 هزار نفر ی در حمل و نقل جاده ای نشان دهنده جنگ در جاده ها است، گفت: باید برنامه ها را به سمتی سوق دهیم که مسافران از جاده به ریل منتقل شوند و از این 16 هزار کشته جاده ای کاسته شود.