آلبرت بغزیان گفت: در چند ماه گذشته نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و این مسئله نشان می دهد در صورتی که بانک مرکزی اراده کند نرخ ارز قابل کنترل است. از طرف دیگر امسال با نام رونق تولید نام‌گذاری شده که جزء کاهش نرخ ارز راهی دیگری برای دستیابی به این هدف وجود ندارد.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه برای ثبات کشور و افزایش قدرت خرید مردم و خروج تولید از رکود راهی جز کاهش نرخ ارز نداریم، گفت: در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ ارز؛ افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات نیز رقم خورده است، از این رو میزان فعالیت واحدهای تولیدی کاهش یافته و این موضوع ضمن آسیب به اقتصاد کشور زمینه آسیب به اشتغال را نیز به وجود آورده است.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه امسال به عنوان رونق تولید نام‌گذاری شده است که نیازمند تغییرات در اقتصاد کشور است، افزود: در سال رونق تولید نرخ ارز بالا سم است، زیرا تولید باید بتواند با قیمت تمام شده مناسب در بازار به رقابت بپردازد و نرخ ارز بالا برابر با قیمت بالای تولید خواهد بود، از این رو بانک مرکزی باید سیاست خود برای کنترل نرخ ارز را کاهش دهد. از طرف دیگر نظام شناور با کنترل بانک مرزی همخوانی ندارد، چراکه امروز نرخ ارز در ساعت 11 شب تعیین می‌شود که نشانه عدم توانایی بانک مرکزی بر سیستم ارزی است.

او با تأکید بر اینکه بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز را دارد، تصریح کرد: در حال حاضر نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و همین موضوع نشان می دهد که اگر دولت بخواهد نرخ ارز را کنترل کند توان آن را دارد، اما در هر صورت اگر همین رویه نیز باقی بماند هزینه های دیگری در قبال تورم به دولت تحمیل خواهد شد، به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز هیچ منفعتی برای دولت در بلند مدت نخواهد داشت.

بغزیان با اشاره به اینکه کنترل تورم نیازمند اجرای برنامه های دقیق به ویژه در بخش تولید است، گفت: اختیار کنترل تورم باید در دست بازار باشد که این موضوع نیز متأثر از نرخ ارز است.