عبدالرحیم کردی گفت: به دلیل برنامه ریزی و ایجاد شفافیت میزان تولید را از سال 93 که حدود 50 میلیارد تومان بوده، در پایان سال 96 به 1083 میلیارد تومان رسانده ایم که رشدی بیش از 20 برابر داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عبدالرحیم کردی مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه امروز فصل چابهار است و به دلیل ضرورت ها زمان توسعه این منطقه فرا رسیده است، در گذشته وزن تکنولوژی در تولید نقش بسزایی داشت و شاید هم حمل و نقل ناچیز بود، اما بعد از اینکه هزینه های فرآیند تولید و مواد اولیه نزدیک شد اهمیت حمل و نقل بیشتر شد و در همین زمان شاهد این بودیم که واحدهای تولیدی روی کشتی شکل گرفت تا در مسیر مقصد تولید کالا انجام شد و بعد این موضوع تحت تاثیر مسائل زیست و محیطی سمت و سوی جدید پیدا کرد و شرکت های بین المللی شکل گرفت تا کالا در کشور مقصد تولید شود.

عبدالرحیم کردی با بیان اینکه شرکت های بزرگ اروپایی تمایل به سرمایه گذاری در منطقه آزاد دارند، تصریح کرد: برخی از این سرمایه گذاران معتقدند ایجاد واحد تولیدی در منطقه ای که فاصله ای بهینه ای با بازارهای بزرگ مزیتی است که در چابهار دیده می شود.

او با تأکید بر اینکه بازارهای افغانستان، خاور نزدیک و آفریقا ظرفیت های بالای پیدا کرده است، گفت: در خلیج فارس همواره مسائلی وجود داشته که سرمایه گذاران خارجی معتقدند ریسک بالای در این محدوده وجود دارد که منطقه چابهار مبرای این مسئله است.

کردی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار رقابتی است، گفت: چین به تازگی پروژه 46 میلیارد دلاری در گوادر پاکستان با هدف کوتاه کردن دست متحدان آمریکا در این منطقه است و کاهش فعالیت چابهار روی افزایش و تسریع فعالیت چینی در گوادر اثرگذار خواهد بود.

او با بیان اینکه ظرفیت بالایی در منطقه چابهار وجود دارد، گفت: از دومین برنامه توسعه اقتصادی تقویت و بسترسازی در منطقه چابهار به تاخیر افتاد شاید یکی از دلایل آن منطق اقتصادی بوده که فعالیت این منطقه را چندان اقتصادی نمی دید و این موضوع تا ده سال گذشته ادامه داشت و بعد از آن سند توسعه محور مکران مطرح  شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه رییس جمهور در سال های اخیر همواره بر توسعه چابهار تأکید داشته است، گفت: اهتمام داخلی برای توسعه این منطقه وجود دارد، از این رو براساس برنامه ها تولید 10 تن فولاد و ایجاد 30 درصد زنجیره های تولید پتروشیمی برای این منطقه تعریف شده است که به صورت طبیعی زنجیره صنایع پایین دستی نیز شکل خواهد گرفت.

کردی با تأکید بر اینکه دو کشور خوب همسایه ما هستند که محصول کشاورزی را خام صادر می کنند، تصریح کرد: ایران به دلیل مزیت انرژی بستر مناسبی برای فرآوری این محصولات کشاورزی دارد، به همین دلیل ایجاد واحدهای فرآوری برنج و روغن در این منطقه دنبال شده است و امروز می بینیم که بخش عمده برنج مصرفی کشور از طریق چابهار تامین می شود. همچنین اطلاعات دقیقی از میزان واردات کشورهای همسایه بدست آورده ایم تا مبتنی بر آن واحدهای تولیدی در چابهار شکل بگیرد.

او با اشاره به اینکه در فعالیت های اقتصادی 270 گام فرایندی وجود داشت که با اصلاحات به 130 و در نهایت به چند فرآیند رسیده است، گفت: بعضی بخش نامه ها اثرات بازدارنده ای برای بخش تولید ایجاد کرده اند، با این حال حدود 450 مجوز پروژه در این منطقه را فعال کردیم.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه همگام با بودجه برنامه ریزی اقتصادی داریم، گفت: به دلیل برنامه ریزی و ایجاد شفافیت میزان تولید را از سال 93  که حدود 50 میلیارد تومان بوده، در پایان سال 96 به 1083 میلیارد تومان رسانده ایم که رشدی بیش از 20 برابر داشته است.

او با بیان اینکه زمینه مناسب تولیدی در این منطقه کارشناسانه انتخاب شده است، گفت: از سال 95 تا 97 برای بیش از 9 هزار هکتار طرح تفصیلی تهیه کرده ایم.

او با بیان اینکه پیش از این بدون زیرساخت، زمین های واگذار شده بود و بعد ایجاد زیرساخت هزینه بالاتری از واگذاری داشته است، اظهار کرد: در سال های اخیر این مشکلات برطرف شده  که باعث شذ 170 میلیارد تومان پروژه در این منطقه انجام شود.

او با بیان اینکه ترانزیت ماموریت اصلی منطقه آزاد چابهار است،گفت: در حال حاضر جاده چابهار 2 میلیون ظرفیت دارد و افتتاح راه آهن نیز نزدیک به 1.5 میلیون تن ظرفیت جدید ایجاد خواهد کرد که با توجه به اینکه استقرار بندر زیرساختی برای صنعت است، از این رو اولویت ترانزیت دریایی نیز باید جدی گرفته شود. از طرف دیگر باید توجه داشت که استراتژی توسعه صنعت با گردشگری هیچگونه تناقضی ندارد و هرکدام برنامه خود را دارد.

او با بیان اینکه سند مسئولیت اجتماعی اولین بار در قالب یک بنگاه در کشور از سوی منطقه آزاد چابهار تدوین شده است، گفت: در مهرماه امسال 13 مدرسه جدید راه اندازی خواهد شد و در زمینه نوسازی مدارس نیز برنامه های جدی را دنبال کرده ایم.

کردی با تأکید بر اینکه اتصال شهر چابهار به منطقه آزاد تنها هزینه جدید است، گفت: به طور قطع برای ایجاد یکپارچگی باید هزینه کرد و اتصال شهر به چابهار زمینه توسعه آنجا را نیز فراهم خواهد کرد.