رئیس کل بانک مرکزی گفت: توهم برهم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن، که مدام از آن صحبت می شد، با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز، برای چندمین بار رفع شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بعد از لغو معافیت‌ های تحریم نفت ایران در یادداشتی نوشت: توهم برهم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن، که مدام از آن صحبت می شد، با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز، برای چندمین بار رفع شد.

صفر کردن صادرات نفت نیز توهم است ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق صرفه جویی و کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه های پنهان  جبران شود.

صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته تشویق شود. بانک مرکزی سیاست های ارزی خود را در راستای تشویق بیشتر صادرکنندگان به برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد، تدوین خواهد کرد.

همانگونه که قبلا تاکید کردم امسال برای کشور سالی سرنوشت ساز است، بنابر این بایستی سیاست های اقتصادی و نحوه اداره کشور بر اساس اداره مطلوب این جنگ اقتصادی و کاهش فشار به مردم طراحی و به اجرا در آید. بایستی همه دولت را در نیل به موفقیت یاری کنند.