مدیر فنی و عمرانی منطقه آزاد چابهار گفت:طبق برنامه در سال 20 هزار نفر می توانند از خانه فرهنگ منطقه آزاد چابهار استفاده خواهند کرد. این پروژه از اواخر سال 97 آغاز شده و در حال حاضر 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و قرار است در یک دوره 8 ماهه ساخته شود.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالباسط میرکازهی مدیر فنی و عمرانی منطقه آزاد چابهار در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خانه فرهنگ به مساحت 1800 متر در این منطقه در حال راه اندازی است، گفت: اعتبار این پروژه 3.6 میلیارد تومان است و برای جانمایی آن به جامعه هدف توجه شده که شامل افرادی است که در بخش اداری فعال هستند و در نزدیکی آن نیز مسجد قرار دارد. 

عبدالباسط میرکازهی با اشاره به اینکه خانه فرهنگ با هدف برگزاری دوره های آموزشی و درگیر کردن بومی های منطقه در بخش هنر و ورزش ایجاد شده است، گفت: هدفگذاری ما در این بخش توجه به تمام بخش های مختلف است، به طوری که در نماهای مختلف بین مناطق شهری و ساحلی است.

او در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره ظرفیت استفاده از خانه فرهنگ، گفت: طبق برنامه در سال 20 هزار نفر می توانند از خانه فرهنگ منطقه آزاد چابهار استفاده خواهند کرد. این پروژه از اواخر سال 97 آغاز شده و در حال حاضر 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و قرار است در یک دوره 8 ماهه ساخته شود.

میرکازهی با تأکید بر اینکه به دنبال اجرای هویت معماری خاص در منطقه آزاد چابهار هستیم، گفت: هرچند هویت معماری در مناطق صنعتی سخت است ولی می توان الگوهای خاص استفاده کرد.

او با بیان اینکه دهکده چهل هکتاری ورزشی در این منطقه مد نظر است، گفت: ورزشگاه 4 هزار نفری کریکت، ورزشگاه 12 هزار نفری فوتبال و دوومیدانی و....در دهکده ورزشی چابهار ساخته خواهد شد که تا ده سال آینده تمام بخش های دهکده ساخته می شود که سالن کریکت سال آینده ساخت آن آغاز می شود و به دنبال واگذاری آن هستیم.