عزیز آرمن گفت: سال 98 به طور قطع شرایط اقتصادی رو به بهبود نخواهد رفت و اگر دولت اسکناس جدید چاپ نکند یا اوراق مشارکت با نرخ خیلی بالا نفروشد ممکن است تورم در همین حدود 40 درصد باقی بماند در غیر این صورت به شدت افزایش خواهد یافت.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در سال 98 پیش بینی مثبتی برای شرایط اقتصادی کشور وجود ندارد، گفت: اوضاع اقتصادی از نظر فشار بر تولید و کسری بودجه به ویژه با بروز سیل بیشتر خواهد شد، ازاین‌رو اگر تعدیل فشار بر تولید و کاهش هزینه ای دولت انجام شود و حتی تقاضا نیز کاهش پیدا کند نرخ تورم در همین حدود 40 باقی خواهد ماند، اما اگر دولت کنترلی بر تورم نداشته باشد، یا اگر اسکناس برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی یا جبران کسری بودجه استفاده کند به طور قطع تورم بیشتر خواهد شد.

عزیز آرمن با بیان اینکه میزان کسری بودجه به میزان صادرات نفت و روابط خارجی بستگی دارد، افزود: اگر دولت برای تأمین اعتبار پروژه‌ها اوراق منتشر کند بستگی به نرخ سود اوراق اثر آن می تواند متفاوت باشد و اینکه دولت چقدر می تواند نسبت به سایر بازارهای موازی اوراق و با چه نرخی منتشر کند، اثر متفاوتی در اقتصاد به وجود می آورد. به عبارت دیگر اگر اوراق با نرخ سود بالا منتشر شود باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد و اگر نرخ سود اوراق هم پایین باشد تقاضای وجود نخواهد داشت.

او با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی بدبینی به اقتصاد کشور وجود دارد، تصریح کرد: همین شرایط ناپایدار باعث می شود که مردم نسبت به خرید این اوراق استقبال چندانی نکنند، با این حال نسبت به روش های دیگر همچون چاپ اسکناس عوارض کمتری در اقتصاد خواهد داشت و به عبارت دیگر روش بسیار سالم تری است.