محمد بخارایی گفت: با توجه به اینکه سهم عمده ای از بازار خودروی ایران در داخل ساخته می شود و از نظر کیفیت نیز تغییری نداشته اند، از این رو تغییری در سهم 30 درصدی خودرو در حوادث جاده ای ایجاد نشده است و به دلیل اینکه تعداد خودروهای خارجی نیز کاهش یافته میزان حوادث جاده ای در نتیجه عدم استانداردهای خودرو متناسب با ایمنی جاده ها همچنان بالا است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس شورای سیاست گذاری جمعیت ایمنی راه ها با اشاره به اینکه روز ملی ایمنی حمل و نقل با هدف آگاه سازی مردم ایجاد شده است، گفت: فراخوان نمایندگان کمیسیون راه ها به عنوان شورای سیاست گذاری جلساتی را برای برگزاری جشنواره ایمنی راه ها تشکیل داد و از آنجایی که قرار بود برای فرهنگسازی و  آموزش در زمینه ایمنی راه ها از ابزار فرهنگی استفاده کنیم 200 آثار هنری سه سال گذشته مورد ایمنی راه ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

محمد بخارایی با بیان اینکه در حاشیه جشنواره ایمنی راه ها که در تالار وحدت برگزار می شود قرار است از چند اسطوره راهداری تجلیل شود، تصریح کرد: برای نمونه راهداری که برای نجات یک خلبان ترافیک 120 کیلومتری ایجاد می کند تا هواپیما در جاده فرود بیاید، یا سربازی که جان 5 نفر راه در ایام نوروز نجات داد یا پلیسی که در کولاک و برف جان هموطنان را نجات داده مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

او با اشاره به اینکه رعایت استانداردها در ساخت راه و وسایل نقلیه به حمل و نقل بدون حادثه کمک می کند، افزود: جشنواره از 7 اردیبهشت ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر فرهنگ برگزار خواهد شد.

بخارایی درباره علت عامه حادثه گفت: تاثیر وسایل نقلیه بر حوادث کمتر از 30 درصد است، اما استاندارها باید متناسب با ایمنی راه ها باشد.

او در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره تاثیر کیفیت خودرو بر حوادث جاده ای ، گفت: با توجه به اینکه سهم عمده ای از بازار خودروی ایران در داخل ساخته می شود و از نظر کیفیت نیز تغییری نداشته اند، از این رو تغییری در سهم 30 درصدی خودرو در حوادث جاده ای ایجاد نشده است و به دلیل اینکه تعداد خودروهای خارجی نیز کاهش یافته میزان حوادث جاده ای در نتیجه عدم استانداردهای خودرو متناسب با ایمنی جاده ها همچنان بالا است.

او با تأکید بر اینکه 700 هزار حادثه شهری و برون شهری در سال داریم، تصریح کرد: 16 هزار نفر در نتیجه این حوادث فوت می کنند که نزدیک به 2 هزار نفر آن ها دانش آموزان هستند.

او با بیان اینکه 30 درصد تصادف ها در 30 کیلومتری شهرها رخ می دهد، تصریح کرد: عملیات راهداری به دلیل بی توجهی به راهداری برخی مسائل همچون پاکسازی حریم، ترمیم پل ها و...انجام نشده است. بنابراین اگر راهی به صورت استاندارد ساخته شده ضروری است که با سرمایه گذاری این سرمایه را از طریق نگهداری حفظ کرد. به عبارت دیگر راهداری مقصر نیست وقتی که در سال 98 میزان بودجه آن نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است که باید مجلس و سازمان برنامه و بودجه به مقوله ایمنی بیشتر توجه کند.