رییس مرکز کار ایران گفت: حفظ اشتغال از طریق رونق تولید، نیازمند توجه به رفع رکود در بخش تولید و کسب و کارها است تا با بهره وری تولید و آموزش نیروی کار برای بهبود تولید و حفظ اشتغال عمل کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس مرکز کار ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره تاثیر برنامه و سیاست های متقابل مرکز کار برای حفظ اشتغال از طریق رونق تولید، گفت: در یک سال آینده با توجه به رکودی که در بخش تولید وجود دارد تنها راهکارهای حفظ اشتغال در بخش کسب و کارها ارتقای تولید؛ آموزش نیروی کار و ایجاد بهبود بهره وری تولید برای حفظ اشتغال است.

سعید سمیعی درباره حمایت از تولید و نمایشگاه کار گفت: یکی از خدمات نمایشگاه اول کار برگزاری بازدید رایگان  از صنایع بزرگ همچون زیمنس و باواریا و....به شرکت های کننده ارائه شد و در نمایشگاه دوم نیز همین موضوع ارائه می شود.

او در نمایشگاه به مقوله  نیروی انسانی استارت آپ ها و دانش بنیان ها پرداخته می شود که امروز در این زمینه با چالش فراوانی مواجه هستند، افزود: امسال  36 شرکت خارجی در نمایشگاه دوم کار شرکت می کنند این نمایشگاه و همایش کار هفته آینده برگزار می شود و مشاورین ارشد معاونت سرمایه گذاری مالزی و مسئولان و کارشناسان اقتصادی همچون آلمان، استرالیا و...از نمایشگاه دوم بازدید خواهند کرد.

سمیعی با تأکید بر اینکه شرکت های خارجی به بازار کار ایران توجه می کنند، افزود: نیروی کار ایران از نظر فنی توان بالایی برخوردار است و نیاز به آموزش جزئی دارند.

او با تأکید بر اینکه 3 هزار فرصت شغلی در نمایشگاه قبلی ایجاد شد، تصریح کرد: با در نظر گرفتن یک نوسان نزدیک به 1900 شغل از طریق نمایشگاه کار ایجاد شد.

رییس مرکز کار ایران با تأکید بر اینکه سالانه تنها چند درصد اشتغال در صنایع برند کشور اتفاق می افتد، تصریح کرد: بخشی از اشتغال ها در کسب و کارهای دانشگاهی و نوپا اتفاق می افتد.

او با بین کسب و کارها و آموزش نیروی انسانی در ایران تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: امروز خروجی دانشگاه آغاز بیکاری است، در حالی که باید بخشی از فرآیند اشتغال در دانشگاه ها طی شده باشد.