وزیر اقتصاد پروتکل اصلاحی تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری میان دو کشور ایران و کرواسی را امضا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، فرهاد دژپسند  برای مذاکرات در خصوص حمایت متقابل از سرمایه گذاری با کرواسی به این کشور سفر کرده است.

دیدارهای وزیر اقتصاد کشورمان  صبح امروز سه شنبه به وقت محلی در وزارت اقتصاد کرواسی آغاز شده و قرار است پس از پایان مذاکرات امروز، فرهاد دژپسند و دارکو هوروات وزیر اقتصاد کرواسی  پروتکل اصلاحی تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری میان دو کشور را امضا کنند. 

همچنین قرار است "دژپسند" دیدارهای جداگانه با وزیر دارایی ، رییس بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی واقتصاد کرواسی داشته باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان با آندره پلنگویچ  نخست وزیر کرواسی نیز دیدار می‌کند.