بانک پاسارگاد در اطلاعیه ای افزود: برای ابراز هم دلی و همبستگی با هم وطنان شریف و نجیبی که در این ابتدای سال جدید لحظه های سخت و سرد و سنگینی را سپری کرده اند، بانک پاسارگاد در اولین روز کاری سال 1398 مبلغ ده میلیارد ریال کمک نقدی به نهادهای معتمد کشور پرداخت نمود.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک پاسارگاد در اطلاعیه‌ای از کمک نقدی به سیل زدگان کشور خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است؛

دنیا و مافیها عرصه آزمون آدم هاست برای آنانکه به مصیبتی دچار شده اند و چه آنهایی که شاهدان این مصائب هستند. و شاید آزمون شاهدان حساس تر است، که سوال خواهد شد، که چه کرده اید و چه قدمی برداشته اید؟ با این وجود ما هم چنان مکلف به امیدواری هستیم و براین باور مقدس راسخ تریم که ایران را دوست داریم که با کوهی از زخم ها، هم چنان راست قامت و سربلند ایستاده است.

برای ابراز هم دلی و همبستگی با هم وطنان شریف و نجیبی که در این ابتدای سال جدید لحظه های سخت و سرد و سنگینی را سپری کرده اند، بانک پاسارگاد در اولین روز کاری سال 1398 مبلغ ده میلیارد ریال کمک نقدی به نهادهای معتمد کشور پرداخت نمود. علاوه بر آن سرمایه انسانی بانک نیز حداقل یک روز حقوق خویش را در این امر خطیر اهدا نمودند. کمااینکه مجموعه امکانات و سرمایه انسانی بانک پاسارگاد آمادگی دارد که در هر زمینه ای که مسئولان ذیربط مصلحت و لازم بدانند، به ویژه برای جبران خسارت های ناشی از حوادث اخیر به کمک مردم عزیز مناطق آسیب دیده بشتابند.